Povinné zverejňovanie došlých faktúr obce Smolník

Faktúry za mesiac 12/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
stravné lístky 7901100803 1017,00 € 04.12.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
strava a občerstvenie pre účastníkov HB 1911448 754,60 € 02.12.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
palivové drevo pre OcÚ 1911445 360,00 € 02.12.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
nákup kancelárskych potrieb pre OcÚ 19054303 286,26 € 02.12.2019 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 821 04 Bratislava Pestovateľská 16147
advokátske služby 2019132 200,00 € 02.12.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
služby na úseku odpadového hospodárstva 2019189 60,00 € 02.12.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
telekomunikačné služby 8246869190 54,18 € 02.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
služby ochrana osobných údajov 1019121566 48,00 € 01.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
telekomunikačné služby 8246869163 29,58 € 02.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
nákup kancelárskych potrieb pre OcÚ 19054438 22,82 € 02.12.2019 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 821 04 Bratislava Pestovateľská 16147
nákup materiálu na opravu brány garáž. 2019193 3,98 € 02.12.2019 AURORA DEA, s.r.o. 36569976 056 01 Gelnica Hlavná 89
telekomunikačné služby 8246869140 3,98 € 02.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
služby-prepravné palivového dreva 152019 203,80 € 02.12.2019 Ján Franko 32367911 055 66 Smolník
zber,preprava,zneškodňovanie KO 1031904885 1463,09 € 03.12.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
odborná pomoc pri výkone správy maj.ČOV 23852019 75,00 € 03.12.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
služby-zemné a výkopové práce 1190022 1656,00 € 16.12.2019 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
nákup paliva pre OcÚ Smolník 119104074 872,16 € 12.12.2019 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
uloženie odpadu VOK 1031905183 708,59 € 10.12.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
služby v oblasti verejného obstarávania 20191101 300,00 € 02.12.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
telekomunikačné služby 8247257490 189,50 € 02.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
udržiavací poplatok RVO 2019186 122,31 € 09.12.2019 DATmolux a.s. 26233100 614 00 Brno Nováčkova 27
predplatné Obecné noviny 37154011 93,60 € 02.12.2019 INPROST spol.s.r.o. 31363091 81105 Bratislava Smrečianska 29
služby technika PO, BT 10190127 65,00 € 02.12.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
dodávka elektrickej energie 7294324293 1052,16 € 06.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
dodávka elektrickej energie 7293128747 272,23 € 06.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
dodávka elektrickej energie 7292428472 232,98 € 06.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
dodávka elektrickej energie 7293128748 28,94 € 06.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
telekomunikačné služby 2530821978 166,44 € 16.12.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
strava pre dôchodcov 1911430 937,00 € 13.12.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
nákup čistiacich prostriedkov 19009 92,21 € 17.12.2019 Slavomíra Machová 30672597 055 66 Smolník 144
nákup tlačív pre matriku 1560006819 24,44 € 12.12.2019 Centrum polygrafických služieb 42272360 831 06 Bratislava Sklabinská 1
poradenská činnosť pri verejnom obstarav 2019057 150,00 € 12.12.2019 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo 47887346 052 01 Spišská Nová Ves Dunajská 42
služby-údržba miestnych komunikácií 172019 120,00 € 03.12.2019 Ján Franko 32367911 055 66 Smolník
dodané kompostéry 19174 1794,64 € 22.12.2019 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
PC stanica, SW DATMO inštalácia VO 2019217 600,00 € 16.12.2019 DATmolux a.s. 26233100 614 00 Brno Nováčkova 27
nákup tonerov a antivírusového programu 60190298 373,30 € 02.12.2019 PP COMP 36782009 059 21 SVIT SNP 142
odborná pomoc správa majetku ČOV 26442019 75,00 € 07.01.2020 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
opravná faktúra k FA: 19174 192037 -1794,64 € 30.12.2019 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
spoluúčasť za dodané kompostéry 19213 430,72 € 30.12.2019 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
telekomunikačné služby 8249476709 189,50 € 07.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
propagačné predmety 2019397 175,00 € 31.12.2019 Fotex s.r.o. 52189465 831 06 Bratislava Karpatské námestie 10
polohopisné a výškopisné zameranie 332019 1000,00 € 02.01.2020 Ing. Marek Baran - GlobalGEO 44450931 044 42 Rozhanovce Potočná 693
poplatok za ročné vedenie účtu majit. CP 24322019 52,02 € 18.12.2019 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 010 11 Žilina Hodžova 11
služby na úseku odpadového hospodárstva 2019206 60,00 € 02.01.2020 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
telekomunikačné služby 8249085163 54,18 € 22.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
telekomunikačné služby 8249085132 29,17 € 23.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
telekomunikačné služby 8249085110 3,98 € 23.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
dodávka elektrickej energie 7294326581 1106,16 € 08.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
dodávka elektrickej energie 7294122743 340,28 € 08.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
dodávka elektrickej energie 7294122744 28,76 € 08.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
dodávka elektrickej energie 7293131028 241,34 € 08.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
zber, preprava a odvoz KO 1031905492 2010,48 € 09.01.2020 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
nákup tovaru 20190015 114,40 € 05.01.2020 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
technologický servis ČOV 27382019 154,56 € 02.01.2020 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
likvidácia nebezpečných odpadov 201963 138,00 € 13.01.2020 ODPADservis+3Z s.r.o. 51659263 040 01 Košice Nemcovej 4
strava pre dôchodcov 1912466 714,00 € 15.01.2020 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
dodávka elektrickej energie 7240241182 -56,21 € 14.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
Vianočné trhy-občerstvenie 1912468 333,08 € 15.01.2020 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
služby v oblasti verejného obstarávania 20191209 300,00 € 15.01.2020 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
posypový materiál 2019446 204,19 € 20.01.2020 Správa ciest 052 01 Spišská Nová Ves Tepličská cesta 9
občerstvenie vianočný stolnotenisový tur 1912469 55,00 € 13.01.2020 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11

Faktúry za mesiac 11/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
ochrana osobných údajov-výkon činnosti 1019111566 48,00 € 01.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5 ZO/2018A8426
služby na úseku OH 2019179 60,00 € 31.10.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
Deň úcty k starším-občerstvenie 1910412 72,00 € 02.11.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
odborná pomoc pri správe majetku ČOV 21652019 75,00 € 03.11.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
nákup tovaru na ihrisko 2019166 124,40 € 02.11.2019 AURORA DEA, s.r.o. 36569976 056 01 Gelnica Hlavná 89
Advokátske služby 2019118 200,00 € 02.11.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
palivové drevo 1910415 300,00 € 04.11.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
nákup tonerov do PC a služby 60190279 316,48 € 04.11.2019 PP COMP 36782009 059 21 SVIT SNP 142
dodávka elektrickej energie 7469368035 490,00 € 02.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
stravné lístky 119113034 955,92 € 07.11.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
odvoz odpadu 1031904293 1397,86 € 02.11.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
služby v oblasti verejného osvetlenia 8190031 969,78 € 04.11.2019 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
telekomunikačné služby 8245055066 190,08 € 02.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
nákup propagačného materiálu pre obec 2019341 89,70 € 06.11.2019 Fotex s.r.o. 52189465 831 06 Bratislava Karpatské námestie 10
dodávka elektrickej energie 7292217649 923,92 € 08.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
nákup paliva pre Ocú 119104062 849,25 € 12.11.2019 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
vypracovanie žiadosti o NFP-Varovný sys 1020190066 700,00 € 05.11.2019 FOR PROJECT s.r.o. 48103276 821 03 Bratislava Bancíkovej 1
služby v oblasti verejného obstarávania 20191009 300,00 € 04.11.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
vykonanie auditu 119341 456,00 € 06.11.2019 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
trička na MTB 2019 1901310087 600,00 € 08.11.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
dodávka elektrickej energie 7294417291 242,90 € 08.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
dodávka elektrickej energie 7294521274 236,87 € 08.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
dodávka elektrickej energie 7294417292 30,73 € 08.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
služby technika PO, BT 10190119 65,00 € 05.11.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
strava pre dôchodcov 1910426 1133,00 € 15.11.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
telekomunikačné služby Orange 2526156143 156,41 € 15.11.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
zber jedlých olejov a tukov 1031904726 12,00 € 15.11.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
ESET Internet Security na 4 PC 201962169 100,70 € 22.11.2019 ESET, spol. s.r.o. 31333532 851 01 Bratislava Einsteinova 24
palivové drevo 1911438 600,00 € 25.11.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11

Faktúry za mesiac 10/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 19323 119099614/ZP 119099614 1245,03 € 02.10.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 19324 1019101574/ZP 1019101574 48,00 € 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5 ZO/2018A8426
FP 19325 1031903823/ZP 1031903823 1493,86 € 01.10.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19326 1909377/ZP 07.11.19 1909377 203,25 € 01.10.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19327 19022019/ZP 19022019 75,00 € 02.10.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 19328 10190107/ZP 10190107 65,00 € 01.10.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 19329 2019169/ZP 2019169 60,00 € 01.10.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 19330 319104028/ZP 319104028 160,08 € 02.10.2019 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 19331 2019106/ZP 2019106 200,00 € 02.10.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 19332 8242831477/ZP 8242831477 0,89 € 01.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19333 201909/ZP 201909 400,00 € 05.10.2019 Projekt 8, spol. s r.o. 51777487 040 23 Košice Trieda KVP 1
FP 19334 2290135134/ZP 2290135134 228,25 € 08.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19335 2290175734/ZP 2290175734 31,60 € 08.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19336 1909380/ZP 1909380 1025,00 € 12.10.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19337 2290067363/ZP 2290067363 806,45 € 08.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19338 2290155235/ZP 2290155235 318,20 € 08.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19339 20190901/ZP 20190901 300,00 € 05.10.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 19340 19842019/ZP 19842019 154,56 € 08.10.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 19341 1910393/ZP 1910393 86,18 € 10.10.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19342 60190264/ZP 60190264 393,90 € 14.10.2019 PP COMP 36782009 059 21 SVIT SNP 142
FP 19343 51916801/ZP 51916801 11.10.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19344 519166802/ZP 519166802 11.10.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19345 519166803/ZP 519166803 11.10.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
dodávka vody 519166804 11.10.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19347 519166805/ZP 519166805 77,06 € 11.10.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19348 2521503526/ZP 2521503526 155,76 € 15.10.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19349 19043/ZP 19043 70,00 € 15.10.2019 Špitz Rastislav-geodet 34605045 055 63 Helcmanovce 314
FP 19350 20190583/ZP 20190583 40,00 € 16.10.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 036 01 Martin Kuzmányho 36
vypracovanie žiadosti o NFP -MK 2019141 480,00 € 19.10.2019 DS Consulting, s.r.o. 47566931 053 42 Krompachy Mlynská 1136
FP 19352 2572019/ZP 2572019 470,00 € 23.10.2019 PETINA 41909275 99122 Bušince Čeláre 90
FP 19353 201900566/ZP 201900566 66,39 € 25.10.2019 Slovenská národná knižnica 36138517 036 01 Martin Nám. J. C. Hronského 1
FP 19354 8244627591/ZP 8244627591 54,58 € 22.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19355 8244627566/ZP 8244627566 30,28 € 22.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19356 8244627541/ZP 8244627541 3,98 € 22.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28

Faktúry za mesiac 09/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
Stravné lístky 119091639 1012,92 € 09.09.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
Telekomunikačné služby 8240287834 54,48 € 23.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
správa zodpovednej osoby GDPR 1019091565 48,00 € 01.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
telekomunikačné služby 8240287804 28,27 € 22.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
telekomunikačné služby 8240287772 3,98 € 02.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
Nákup krytiek na multifunkčné ihrisko 19083 121,92 € 02.09.2019 M. CUP Produktion s.r.o. 47065125 900 21 Svätý Jur Na pažiti 14
výrub nebezpečného stromu na cintoríne 1970 4789,08 € 02.09.2019 PERLEŤ, s.r.o. 46812593 048 01 Rožňava Nadabula 190
materiál na miestne komunikácie 101190196 115,44 € 02.09.2019 TRIPA s.r.o., píla a stavebniny 45402752 056 01 Gelnica Slovenská 71
výkon činnosti OPP, BOZP 10190096 65,00 € 02.09.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
výroba drevených výrobkov-magnetky 102019 56,32 € 10.09.2019 top Roof s.r.o. 46967541 949 11 Nitra Nedbalova 13
zasklievanie okna v Dome smútku 1973 1,00 € 05.09.2019 PERLEŤ, s.r.o. 46812593 048 01 Rožňava Nadabula 190
služby na úseku odpadového hospodárstva 2019131 60,00 € 02.09.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
zber, preprav, zneškodňovanie KO a DSO 1031903380 1680,32 € 05.09.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
dodávka elektrickej energie 7293614130 690,01 € 10.09.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
kultúrne vystúpenie Banícky deň 92019 500,00 € 14.09.2019 Ľudová hudba Štefana Cínu, o.z. 50747916 053 75 Hnilec Hámor 19
Banícky deň-Tvorivá dielňa 20190010 150,00 € 14.09.2019 Oľga Schmiedt 1024321133 044 25 Medzev Štoská 145
nákup materiálu na opravu chodníkov 219104015 349,30 € 05.09.2019 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
služby v oblasti verejného obstarávania 20190801 300,00 € 02.09.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
dodávka elektrickej energie 2290135134 233,47 € 09.09.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
kontrola bezpečnosti detského ihriska 1900912 193,20 € 04.09.2019 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 841 03 Bratislava Lamačská cesta 20
telekomunikačné služby 8240663943 189,66 € 05.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
dodávka elektrickej energie 2290155235 165,13 € 10.09.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
výkon správy majetku ČOV 17122019 75,00 € 05.09.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
dodávka elektrickej energie 2290175734 34,27 € 09.09.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
advokátske služby 2019098 200,00 € 08.09.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
Banícky deň-hudobné vystúpenie 2019035 1100,00 € 14.09.2019 Traky, s.r.o. 47194634 044 14 Čaňa Lesná 9
telekomunikačné služby 2516868886 149,98 € 13.09.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
výroba hieraldických vlajok 1901290212 96,00 € 14.09.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
strava pre dôchodcov 1908348 1161,00 € 14.09.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
nájom pódia na Banícky deň 1900018 600,00 € 17.09.2019 LemaCo s.r.o. 52168051 055 65 Prakovce Prakovce 13
nákup krytiny na cintorín 101190213 24,00 € 16.09.2019 TRIPA s.r.o., píla a stavebniny 45402752 056 01 Gelnica Slovenská 71
nákup kancelárskych potrieb 19042134 56,77 € 19.09.2019 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 821 04 Bratislava Pestovateľská 16147
odvoz veľkoobjemového kontajnera 2020190940 841,55 € 18.09.2019 Ekover, s.r.o. 31691021 053 61 Spišské Vlachy SNP 34
vypracovanie PD športové ihriská v obci 11092019 850,00 € 24.09.2019 AMP Projekt s.r.o. 47384999 053 21 Lieskovany Lieskovany 103
nákup kalendárov rok 2020 3225092019 213,24 € 25.09.2019 Briz-Alexander Lozovský 10860061 033 01 Liptovský Hrádok Ceôomy 866
služby v oblasti verejného osvetlenia 08190026 653,71 € 26.09.2019 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
Služby v oblasti verejného osvetlenia 08190027 235,08 € 26.09.2019 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
nákup materiálu a pracovných rukavíc 20190013 198,50 € 26.09.2019 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
nákup cien MTB maratón 2019 201901722 110,00 € 29.09.2019 Martin Adamčík - MAAD 41452534 044 71 Cestice Obecná 22
telekomunikačné služby 8242447724 54,37 € 29.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
telekomunikačné služby 8242447694 28,08 € 29.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
telekomunikačné služby 8242447673 3,98 € 29.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
predplatné odborného časopisu 8402040795 175,00 € 30.09.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 821 09 Bratislava 2 Mlynské nivy

Faktúry za mesiac 08/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
Stravné lístky 119079271 1061,79 € 02.08.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
nákup pracovného náradia pre AČ 20190012 254,00 € 01.08.2019 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
MTB maratón 2019-občerstvenie 1907303 195,57 € 01.08.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
služby v oblasti GDPR 1019081572 48,00 € 01.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5 ZO/2018A8426
FP 19247 102019/ZP 102019 660,00 € 01.08.2019 Hubert Franko 10761683 05566 Smolník 364
telekomunikačné služby 0028548188 167,56 € 15.07.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
zneškodnenie odpadov 1031902886 95,78 € 01.08.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
odborná pomoc pri výkone správy maj.ČOV 14392019 75,00 € 01.08.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD 86/2011
výkon činnosti OPP, BOZP 10190085 65,00 € 01.08.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 ZOD 01/2015
poskytovanie služieb na úseku OH 2019122 60,00 € 01.08.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
nákup tovaru pre potreby AČ 2019114 30,67 € 01.08.2019 AURORA DEA, s.r.o. 36569976 056 01 Gelnica Hlavná 89
vodné, cintorín 519146857 23,51 € 01.08.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
zber,odvoz,zneškodňovanie KO 1031902998 2432,66 € 02.08.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
dodávka EE 2270001535 490,00 € 01.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
advokátske služby 2019086 200,00 € 02.08.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
nákup spotrebného tovaru 119104041 54,61 € 02.08.2019 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
oprava a rekonštrukcie MK v obci Smolník 490600680001 21928,72 € 29.07.2019 EUROVIA SK, a.s. 31651518 040 17 Košice Osloboditeľov 66
služby-Mesiac úcty k starším 1901280064 1127,04 € 06.08.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
dodávka EE 7292426026 600,80 € 08.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
služby v oblasti VO 20190701 300,00 € 02.08.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
výroba magnetiek 1901280061 252,00 € 06.08.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
dodávka EE 729361163 231,17 € 08.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
telekomunikačné služby 8238519402 189,94 € 02.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
výroba detských tričiek-Deň detí 1901280059 181,20 € 06.08.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
dodávka EE 7294054425 175,00 € 08.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
výroba tabule-Priestor monitorovaný 1901280058 87,00 € 06.08.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
výroba pečiatok 1901280062 82,80 € 06.08.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
výroba plagátov MTB 1901280060 66,00 € 06.08.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
dodávka EE 7294054426 33,56 € 08.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
výroba narámkov-Deň plný prekvapení 1901280063 12,96 € 06.08.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
služby DHZ 201911 120,00 € 10.08.2019 Obec Mníšek nad Hnilcom 00329380 055 64 Mníšek nad Hnilcom
telekomunikačné služby 2512256153 149,52 € 15.08.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
stravovanie dôchodcov 1907310 1034,00 € 15.08.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
Deň plný prekvapení-občerstvenie 1908324 125,30 € 16.08.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
spracovanie NMS Modernizácia VO 20190801 150,00 € 21.08.2019 Ing.Miščík Radovan 40403734 080 01 Prešov Prostejovská 46
Deň plný prekvapení-občerstvenie pre det 190100005 100,00 € 17.08.2019 Mgr. Vanda Winkler 44832141 055 66 Smolník 389
Nákup ochranných odevov a zásahového 1902571 2172,50 € 30.08.2019 Pyrokomplex, s.r.o. 36421901 029 01 Námestovo Štefánikova 264

Faktúry za mesiac 07/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 19200 8238146475/ZP 8238146475 3,98 € 22.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19201 8238146506/ZP 8238146506 27,07 € 22.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19202 1019071587/ZP 1019071587 48,00 € 01.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
FP 19203 8236022062/ZP 8236022062 54,17 € 22.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19204 1906246/ZP 1906246 106,80 € 29.06.2201 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19205 201900261/ZP 201900261 246,83 € 28.06.2019 Roofart SK s.r.o. 52222527 04001 Košice Južná trieda 119
FP 19206 55190330/ZP 55190330 1454,93 € 28.06.2019 BAVIT, s.r.o. 36734616 040 01 Košice Husárska 28
FP 19207 119068540/ZP 119068540 821,54 € 03.07.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 19208 201981/ZP 201981 60,00 € 29.06.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 19209 10190070/ZP 10190070 65,00 € 29.06.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 19210 12122019/ZP 12122019 75,00 € 02.07.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 19211 119243/ZP 119243 480,00 € 03.07.2019 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
FP 19212 1933689531/ZP 1933689531 0,50 € 02.07.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19213 1933676030/ZP 1933676030 2,85 € 01.07.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19214 1933689172/ZP 1933689172 41,98 € 01.07.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19215 8236393612/ZP 8236393612 189,73 € 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19216 8236022030/ZP 8236022030 27,88 € 22.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19217 73/ZP 73 45,00 € 01.07.2019 Kominárstvo 51183854 04023 Košice Húskova 1
FP 19218 12562019/ZP 12562019 154,56 € 02.07.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 19219 7293340865/ZP 7293340865 160,61 € 10.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19220 7292423381/ZP 7292423381 219,76 € 10.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19221 7293609232/ZP 7293609232 528,49 € 10.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19222 7293340866/ZP 7293340866 32,50 € 10.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19223 20190601/ZP 20190601 300,00 € 02.07.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 19224 1906267/ZP 1906267 917,00 € 09.07.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19225 1907282/ZP 1907282 300,00 € 12.07.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19226 190638/ZP 190638 57,60 € 09.07.2019 Michal Vaško - Vydavateľstvo 31291228 080 01 Prešov Košická 44
FP 19227 102019/ZP 102019 110,16 € 10.07.2019 Ján Franko 32367911 055 66 Smolník
FP 19228 20190305/ZP 20190305 146,20 € 12.07.2019 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2
FP 19229 212019/ZP 212019 1200,00 € 09.07.2019 František Hudák 44900775 055 66 Gelnica Smolník 41
FP 19230 1933941624/ZP 1933941624 54,99 € 17.07.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19231 519143823/ZP 519143823 78,36 € 19.07.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19232 519143820/ZP 519143820 19.07.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19233 519143821/ZP 519143821 19.07.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19234 519143822/ZP 519143822 19.07.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19235 190113658/ZP 190113658 93,21 € 25.07.2019 WorlOffice s.r.o. 46267191 841 01 Bratislava Agátová 3428
FP 19236 82019/ZP 82019 560,00 € 28.07.2019 Ľudová hudba Štefana Cínu, o.z. 50747916 053 75 Hnilec Hámor 19
FP 19237 8236021995/ZP 8236021995 3,98 € 22.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19238 8238146518/ZP 8238146518 55,46 € 22.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19239 01306852/ZP 01306852 217,14 € 25.07.2019 JIMI Textil s.r.o. 45432376 811 04 Bratislava Boženy Němcovej 8
FP 19240 119073294/ZP 119073294 283,94 € 11.07.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 19241 1306850/ZP 1306850 223,72 € 25.07.2019 JIMI Textil s.r.o. 45432376 811 04 Bratislava Boženy Němcovej 8
FP 19242 1306851/ZP 1306851 217,14 € 25.07.2019 JIMI Textil s.r.o. 45432376 811 04 Bratislava Boženy Němcovej 8

Faktúry za mesiac 06/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 19169 1190011/ZP 1190011 1368,00 € 04.06.2019 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
FP 19170 1900129/ZP 1900129 522,00 € 02.06.2019 ENERCOM s.r.o. 44658591 949 05 Nitra Novozámocká 102
FP 19171 119192/ZP 119192 384,00 € 30.05.2019 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
FP 19172 1905210/ZP 1905210 300,00 € 03.06.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19173 201972/ZP 201972 60,00 € 01.06.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 19174 1019061577/ZP 1019061577 48,00 € 01.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5 ZO/2018A8426
FP 19175 8234282859/ZP 8234282859 149,15 € 01.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19176 5021909098/ZP 5021909098 117,00 € 13.06.2019 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 010 01 Žilina Martina Rázusa 23
FP 19177 10190062/ZP 10190062 65,00 € 01.06.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 19178 191400363/ZP 191400363 81,40 € 07.06.2019 Patrik Pánik 47650621 050 01 Revúca Magnezitárov 1206
FP 19179 09472019/ZP 09472019 75,00 € 31.05.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 19180 1905171/ZP 1905171 915,00 € 10.06.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19181 20190501/ZP 20190501 300,00 € 02.06.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 19182 190383/ZP 190383 79,38 € 04.06.2019 ZNAČKY s.r.o. 43931111 026 01 Dolný Kubín J. Ťatliaka 1785
FP 19183 1031902151/ZP 1031902151 718,49 € 07.06.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19184 7294052093/ZP 7294052093 624,04 € 11.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19185 7293762272/ZP 7293762272 256,43 € 11.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19186 7293762273/ZP 7293762273 42,43 € 11.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19187 1031902348/ZP 1031902348 1560,76 € 26.06.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19188 08190017/ZP 08190017 455,06 € 14.06.2019 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 19189 190100297/ZP 190100297 306,00 € 13.06.2019 REMEK, s.r.o. 36535605 949 01 Nitra Nálepkova 2
FP 19190 2019067/ZP 2019067 240,00 € 25.06.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 19191 19601866/ZP 19601866 223,20 € 02.06.2019 VERLAG DASHOFER 35730129 811 04 Žilina Železničiarska
FP 19192 7294118544/ZP 7294118544 209,14 € 11.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19193 19602060/ZP 19602060 195,60 € 13.06.2019 VERLAG DASHOFER 35730129 811 04 Žilina Železničiarska
FP 19194 2503025358/ZP 2503025358 136,53 € 15.06.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19195 1500004785/ZP 1500004785 20,00 € 24.06.2019 Východoslovenská 36599361 042 91 Košice Mlynská 31
FP 19196 1500004784/ZP 1500004784 14,40 € 24.06.2019 Východoslovenská 36599361 042 91 Košice Mlynská 31
FP 19197 4190004018/ZP 4190004018 36,95 € 19.06.2019 Midea s.r.o. 26455404 010 01 Žilina Daxnerova 9
FP 19198 190925/ZP 190925 18,23 € 21.06.2019 Menubox, s.r.o. 36778605 036 01 Martin Flámska 9783
FP 19199 2019044/ZP 2019044 80,00 € 27.06.2019 Firma RoZa 30571430 977 01 Brezno Boženy Němcovej 10

Faktúry za mesiac 05/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 19123 191004031/ZP 191004031 12,00 € 21.04.2019 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 19124 1031901390/ZP 1031901390 1271,85 € 02.05.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19125 119046725/ZP 119046725 600,84 € 03.05.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 19126 172019/ZP 172019 142,00 € 16.04.2019 Jozef Pohlod 46129294 094 34 Bystré Bystré 492
FP 19127 8231822957/ZP 8231822957 86,78 € 22.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19128 8231823000/ZP 8231823000 54,17 € 22.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19129 8231822982/ZP 8231822982 28,38 € 22.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19130 119048572/ZP 119048572 740,10 € 07.05.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 19131 2270001535/ZP 2270001535 490,00 € 02.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19132 20190401/ZP 20190401 300,00 € 02.05.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 19133 219104012/ZP 219104012 207,41 € 02.05.2019 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 19134 8232189857/ZP 8232189857 205,46 € 02.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19135 19065/ZP 19065 164,70 € 03.05.2019 Viktória-Hámor, s.r.o. 31698948 044 25 Medzev Šugovská dolina 10
FP 19136 201963/ZP 201963 60,00 € 02.05.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 19137 1019051569/ZP 1019051569 48,00 € 01.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
FP 19138 2019071/ZP 2019071 37,16 € 02.05.2019 AURORA DEA, s.r.o. 36569976 056 01 Gelnica Hlavná 89
FP 19139 5021907379/ZP 5021907379 231,00 € 16.05.2019 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 010 01 Žilina Martina Rázusa 23
FP 19140 1904147/ZP 1904147 828,00 € 07.05.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19141 7294049689/ZP 7294049689 710,41 € 10.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19142 7294516271/ZP 7294516271 276,16 € 10.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19143 7293224167/ZP 7293224167 206,82 € 10.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19144 7294516272/ZP 7294516272 28,76 € 10.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19145 1900449/ZP 1900449 193,20 € 10.05.2019 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 841 03 Bratislava Lamačská cesta 20
FP 19146 119104033/ZP 119104033 824,98 € 17.05.2019 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 19147 072019/ZP 072019 229,00 € 14.05.2019 Marián Kamelli 43577423 049 51 Kružná Kružná 183 183
FP 19148 190554/ZP 190554 201,02 € 16.05.2019 Disig, a.s. 35975946 821 08 Bratislava Záhradnícka 151
FP 19149 2498436797/ZP 2498436797 136,40 € 15.05.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19150 16052019/ZP 16052019 80,00 € 15.05.2019 Ing. Jozef Vida 30385741 936 01 Šahy Petofiho 258
FP 19151 07822019/ZP 07822019 75,00 € 01.05.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 19152 19374/ZP 19374 12,00 € 14.05.2019 SPONKA SK, s.r.o. 36613983 020 01 Púchov Štefánikova 817
FP 19153 191200/ZP 191200 259,40 € 03.05.2019 CENTROGLOB,s.r.o. 31653413 040 01 Košice Stará prešovská 10
FP 19154 191400308/ZP 191400308 55,60 € 21.05.2019 Patrik Pánik 47650621 050 01 Revúca Magnezitárov 1206
FP 19155 1031901769/ZP 1031901769 12,00 € 16.05.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19156 1019124731/ZP 1019124731 14,28 € 27.05.2019 Websupport, s.r.o. 36421928 841 04 Bratislava Staré grunty 12
FP 19157 119094060/ZP 119094060 54,72 € 27.05.2019 Websupport, s.r.o. 36421928 841 04 Bratislava Staré grunty 12
FP 19158 2019054/ZP 2019054 200,00 € 18.05.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 19159 092019/ZP 092019 120,10 € 15.05.2019 Marián Kamelli 43577423 049 51 Kružná Kružná 183 183
FP 19160 1905182/ZP 1905182 76,30 € 27.05.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19161 10190051/ZP 10190051 65,00 € 02.05.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 19162 1905183/ZP 1905183 41,25 € 27.05.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19163 19011119/ZP 19011119 39,00 € 28.05.2019 Asociácia správcov registratúry 37922190 972 71 Nováky M. R. Štefánika 310
FP 19164 8233913991/ZP 8233913991 54,28 € 22.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19165 8233913964/ZP 8233913964 28,18 € 22.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19166 8233913937/ZP 8233913937 4,66 € 22.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19167 1031901837/ZP 1031901837 1511,24 € 27.05.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19168 20190009/ZP 20190009 262,80 € 30.05.2019 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125

Faktúry za mesiac 04/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 19083 119036703/ZP 119036703 586,18 € 03.04.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 19084 042019/ZP 042019 420,00 € 01.04.2019 Ján Franko 32367911 055 66 Smolník
FP 19085 2019900019/ZP 2019900019 211,54 € 01.04.2019 Mestský podnik služieb 31309984 04425 Medzev Štóska 182
FP 19086 8229747331/ZP 8229747331 55,18 € 01.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19087 1019041565/ZP 1019041565 48,00 € 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
FP 19088 8229747316/ZP 8229747316 26,74 € 01.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19089 8229747305/ZP 8229747305 23,99 € 01.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19090 2489281943/ZP 2489281943 138,38 € 01.04.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19091 19053/ZP 19053 614,40 € 02.04.2019 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19092 20190301/ZP 20190301 300,00 € 01.04.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 19093 1903096/ZP 1903096 65,40 € 03.04.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19094 10190034/ZP 10190034 65,00 € 02.04.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 01/2015
FP 19095 1903092/ZP 1903092 41,25 € 02.04.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19096 1909055/ZP 1909055 33,00 € 02.04.2019 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19097 190105943/ZP 190105943 51,55 € 05.04.2019 WorlOffice s.r.o. 46267191 841 01 Bratislava Agátová 3428
FP 19098 062019/ZP 062019 216,00 € 01.04.2019 Ján Franko 32367911 055 66 Smolník
FP 19099 04782019/ZP 04782019 154,56 € 02.04.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 19100 1031900934/ZP 1031900934 1419,91 € 04.04.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19101 1903098/ZP 1903098 968,00 € 06.04.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19102 1903098/ZP 7292605101 829,92 € 08.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19103 1904112/ZP 1904112 527,79 € 05.04.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19104 7292420821/ZP 7292420821 327,86 € 09.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19105 20190004/ZP 20190004 310,00 € 11.04.2019 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 19106 7292511036/ZP 7292511036 218,40 € 09.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19107 8230112086/ZP 8230112086 214,52 € 02.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19108 201904/ZP 201904 100,00 € 04.04.2019 Obec Mníšek nad Hnilcom 00329380 055 64 Mníšek nad Hnilcom
FP 19109 201924/ZP 201924 60,00 € 02.04.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 19110 7292420822/ZP 7292420822 28,42 € 08.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19111 20190855/ZP 20190855 976,31 € 12.04.2019 FLORIAN, s.r.o. 36427969 036 08 Martin Priekopská
FP 19112 519115945/ZP 519115945 130,61 € 06.04.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19113 05672019/ZP 05672019 75,00 € 02.04.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 19114 20190257/ZP 20190257 50,00 € 11.04.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 036 01 Martin Kuzmányho 36
FP 19115 519115943/ZP 519115943 5,22 € 06.04.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19116 519115941/ZP 519115941 06.04.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19117 519115942/ZP 519115942 06.04.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19118 519115944/ZP 08.07.19 519115944 06.04.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19119 1901240229/ZP 1901240229 162,00 € 15.04.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 19120 2493849087/ZP 2493849087 136,36 € 15.04.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19121 20190007/ZP 20190007 290,30 € 26.04.2019 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 19122 2019045/ZP 2019045 200,00 € 19.04.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5

Faktúry za mesiac 03/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 19054 119024643/ZP 119024643 641,15 € 01.03.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 19055 1019031555/ZP 1019031555 48,00 € 01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
FP 19056 2019035/ZP 2019035 203,82 € 01.03.2019 AURORA DEA, s.r.o. 36569976 056 01 Gelnica Hlavná 89
FP 19057 7190100324/ZP 7190100324 60,00 € 28.02.2019 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 010 11 Žilina Hodžova 11
FP 19058 191002209/ZP 191002209 10,80 € 01.03.2019 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 19059 191002169/ZP 191002169 10,80 € 01.03.2019 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 19060 8227690236/ZP 8227690236 23,99 € 23.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19061 8227690260/ZP 8227690260 27,67 € 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19062 8227690278/ZP 8227690278 55,24 € 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19063 20190201/ZP 20190201 300,00 € 01.03.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 19064 1031900495/ZP 1031900495 1104,84 € 01.03.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19065 7293221501/ZP 7293221501 26,27 € 11.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19066 7294044924/ZP 7294044924 874,85 € 01.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19067 7293221500/ZP 7293221500 298,82 € 01.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19068 7294316573/ZP 7294316573 211,57 € 11.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19069 201914/ZP 201914 60,00 € 01.03.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 19070 10190018/ZP 10190018 65,00 € 01.03.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 01/2015
FP 19071 02792019/ZP 02792019 75,00 € 01.03.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 86/2011
FP 19072 192017/ZP 11.04.19 192017 141,37 € 06.03.2019 Ján Šurina 35291214 010 01 Žilina J. Milca 31
FP 19073 8228050965/ZP 8228050965 199,74 € 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19074 6001951084/ZP 6001951084 66,00 € 13.03.2019 VÚB, a.s. 31320155 829 90 Bratislava 25 Mlynské Nivy 1
FP 19075 00222019/ZP 00222019 170,00 € 13.03.2019 Jana Pronská 533 053 33 Nálepkovo Hlavná 774
FP 19076 2019029/ZP 2019029 200,00 € 20.03.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 19077 119104023/ZP 119104023 899,69 € 21.03.2019 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 19078 1902053/ZP 1902053 966,00 € 15.03.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19079 1903075/ZP 1903075 41,25 € 20.03.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19080 1903074/ZP 1903074 65,40 € 20.03.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19081 1190005/ZP 1190005 536,39 € 29.03.2019 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
FP 19082 1900060/ZP 1900060 9550,74 € 27.03.2019 ENERCOM s.r.o. 44658591 949 05 Nitra Novozámocká 102

Faktúry za mesiac 02/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 19022 2192001793/ZP 2192001793 113,46 € 04.02.2019 ŠEVT a.s. 31331131 821 09 Bratislava Plynárenská 6
FP 19023 7293755935/ZP 7293755935 26,46 € 08.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19024 1901275/ZP 1901275 38,40 € 08.02.2019 SLOVGRAM 17310598 81348 Bratislava
FP 19025 2019021/ZP 2019021 30,83 € 01.02.2019 AURORA DEA, s.r.o. 36569976 056 01 Gelnica Hlavná 89
FP 19026 1019021566/ZP 1019021566 48,00 € 01.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
FP 19027 8226007446/ZP 8226007446 175,63 € 01.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19028 2019002/ZP 2019002 200,00 € 02.01.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 19029 7293755934/ZP 7293755934 330,20 € 08.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19030 7466845239/ZP 7466845239 490,00 € 01.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19031 20190002/ZP 20190002 73,60 € 01.02.2019 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 19032 7292330542/ZP 7292330542 231,98 € 08.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19033 119051/ZP 11.04.19 119051 408,00 € 31.01.2019 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
FP 19034 7293335814/ZP 7293335814 1111,55 € 08.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 19035 10190008/ZP 10190008 65,00 € 01.02.2019 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 19036 00902019/ZP 00902019 75,00 € 01.02.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 19037 1031900178/ZP 1031900178 1019,62 € 06.02.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 19038 20194/ZP 20194 60,00 € 12.02.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 19039 1902039/ZP 1902039 108,86 € 14.02.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19040 192702376/ZP 192702376 129,12 € 12.02.2019 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 19041 28548188/ZP 28548188 142,59 € 13.02.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19042 20190101/ZP 20190101 300,00 € 01.02.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 19043 022019/ZP 022019 480,00 € 01.02.2019 Ján Franko 32367911 055 66 Smolník
FP 19044 1901031/ZP 1901031 918,00 € 16.02.2019 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 19045 2019014/ZP 2019014 200,00 € 19.02.2019 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 19046 60190036/ZP 60190036 253,84 € 22.02.2019 PP COMP 36782009 059 21 SVIT SNP 142
FP 19047 101683/ZP nákup PC, tlačiarne 101683 600,30 € 21.02.2019 Alkon VT spol.s.r.o. 36582379 052 01 Spišská Nová Ves Zimná 65
FP 19048 1952308158/ZP 1952308158 61,00 € 20.02.2019 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 027 44 Tvrdošín Vojtaššákova 893
FP 19049 1908284/ZP 1908284 106,40 € 26.02.2019 Datacomp s.r.o. 36212466 040 11 Košice Moldavská cesta 32
FP 19050 191002069/ZP 191002069 10,80 € 19.02.2019 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 19051 20190047/ZP 20190047 599,90 € 28.02.2019 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2
FP 19052 119018649/ZP 119018649 707,11 € 12.02.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 19053 519104308/ZP 519104308 01.02.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17

Faktúry za mesiac 01/2019

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
hlasové a telekomunikačné služby 148,82 € 14.01.2019 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 19002 19000459/ZP 19000459 147,00 € 17.01.2010 VERLAG DASHOFER 35730129 811 04 Žilina Železničiarska
FP 19003 119003479/ZP 119003479 769,42 € 07.01.2019 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 19004 1019011574/ZP 1019011574 48,00 € 01.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
FP 19005 519100809/ZP 0119 190,00 € 29.01.2019 Hubert Franko 10761683 05566 Smolník 364
FP 19006 519100807/ZP 519100807 15.01.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19007 519100808/ZP 519100808 15.01.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19008 519100810/ZP 519100810 156,73 € 15.01.2019 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 19009 219104003/ZP 219104003 94,12 € 15.01.2019 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 19010 119104008/ZP 119104008 1936,69 € 23.01.2019 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 19011 192701371/ZP 192701371 66,72 € 15.01.2019 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 19012 197210284/ZP 197210284 126,00 € 26.01.2019 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 19013 191400072/ZP 191400072 55,60 € 30.01.2019 Patrik Pánik 47650621 050 01 Revúca Magnezitárov 1206
FP 19014 1017484705/ZP 1017484705 54,60 € 21.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19015 1017484704/ZP 1017484704 26,98 € 21.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19016 1017484703/ZP 1017484703 23,99 € 21.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19017 2191102138/ZP 2191102138 14,28 € 25.01.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454 82108 Bratislava 2 Rastislavova 3
FP 19018 20190012/ZP 20190012 1759,00 € 22.01.2019 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2
FP 19019 1273194120/ZP 1273194120 39,00 € 26.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19020 1273194139/ZP 1273194139 0,04 € 26.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 19021 00119/ZP 00119 85,00 € 22.01.2019 Peter Imrich 055 62 Prakovce 158

Faktúry za mesiac 12/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 18416 182018/ZV 182018 520,00 € 10.04.2018 Bane Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácií 31705405 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námestie 4
FP 18417 118126389/ZV 118126389 553,20 € 04.12.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 18418 318104030/ZV 318104030 723,34 € 28.11.2018 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 18419 37153911/ZV 37153911 88,40 € 04.12.2018 INPROST spol.s.r.o. 31363091 81105 Bratislava Smrečianska 29
FP 18420 22822018/ZV 22822018 75,00 € 02.12.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 18421 10180101/ZV 10180101 65,00 € 02.12.2018 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 18422 1018121567/ZV 1018121567 48,00 € 03.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
FP 18423 118104092/ZV 118104092 1831,84 € 05.12.2018 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 18424 20181102/ZV 20181102 250,00 € 02.12.2018 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 18425 5100010477/ZV 5100010477 03.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18426 5100025532/ZV 5100025532 147,28 € 02.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18427 218104014/ZV 218104014 103,46 € 05.12.2018 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 18428 181400686/ZV 181400686 55,60 € 08.12.2018 Patrik Pánik 47650621 050 01 Revúca Magnezitárov 1206
18429 8221934078/ZV 8221934078 38,56 € 03.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18430 7294314004/ZV 7294314004 1345,18 € 11.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18431 7292418109/ZV 7292418109 228,78 € 11.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18432 7294039001/ZV 7294039001 209,76 € 10.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18433 7292418110/ZV 7292418110 27,97 € 10.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18434 2018247/ZV 2018247 122,31 € 04.12.2018 DATmolux a.s. 26233100 614 00 Brno Nováčkova 27
FP 18435 2475617353/ZV 2475617353 148,78 € 18.12.2018 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 18436 2018204/ZV 2018204 60,00 € 12.12.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 18437 20180024/ZV 20180024 138,00 € 10.12.2018 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 18439 5802464769/ZV 5802464769 10342,15 € 14.12.2018 EUROVIA SK, a.s. 31651518 040 17 Košice Osloboditeľov 66
FP 18440 1180026/ZV 1180026 5160,00 € 15.12.2018 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
FP 18441 1811473/ZV 1811473 908,00 € 11.12.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18442 1811441/ZV 1811441 412,73 € 20.12.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18443 1180027/ZV 1180027 396,00 € 15.12.2018 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
FP 18444 18007/ZV 18007 76,96 € 19.12.2018 Slavomíra Machová 30672597 055 66 Smolník 144
FP 18445 10180111/ZV 10180111 65,00 € 20.12.2018 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 18446 1812486/ZV 1812486 65,20 € 21.12.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18447 20180425/ZV 20180425 136,27 € 28.12.2018 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2
FP 18448 24482018/ZV 24482018 52,02 € 18.12.2018 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 010 11 Žilina Hodžova 11
FP 18449 2018005/ZV 2018005 820,00 € 18.12.2018 Verner Zavatzký 45419086 055 65 Smolnícka Huta 65
FP 18450 1031805379/ZV 1031805379 40,49 € 10.01.2019 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18451 1031805196/ZV 1031805196 1947,80 € 08.01.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18452 20181202/ZV 20181202 250,00 € 02.01.2019 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 18453 8223980438/ZV 8223980438 2,52 € 02.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18454 8223980487/ZV 8223980487 163,25 € 02.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18455 618090/ZV 618090 120,00 € 04.01.2019 MJM Group s.r.o. 45541558 086 04 Kružlov 85
FP 18456 7292910468/ZV 7292910468 27,49 € 07.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18457 7292910467/ZV 7292910467 328,51 € 07.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18458 7293753435/ZV 7293753435 214,76 € 07.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18459 7293020852/ZV 7293020852 1444,67 € 07.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18460 7210285792/ZV 7210285792 119,57 € 09.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18461 2018218/ZV 2018218 60,00 € 31.12.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 18462 182018/ZV 182018 489,00 € 31.12.2018 Ján Franko 32367911 055 66 Smolník
FP 18463 8223606386/ZV 16.01.19 8223606386 57,61 € 22.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18464 8223606368/ZV 8223606368 28,78 € 22.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18465 8223606345/ZV 8223606345 23,99 € 22.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18466 1812490/ZV 1812490 650,00 € 15.01.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18467 2018134/ZV 2018134 200,00 € 14.12.2018 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 18468 25442018/ZV 25442018 154,56 € 17.01.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 18469 26182018/ZV 26182018 75,00 € 17.01.2019 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 18470 2018256/ZV 2018256 300,00 € 12.01.2019 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4

Faktúry za mesiac 11/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 18378 180015/ZV 180015 10601,45 € 02.11.2018 REVSEC s.r.o. 51136601 040 13 Košice Berlínska 2472
FP 18379 1018111568/ZV 1018111568 48,00 € 01.11.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5 ZO/2018A8426
FP 18380 20622018/ZV 20622018 75,00 € 02.11.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 18381 7294509611/ZV 7294509611 220,76 € 02.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18382 7422310214/ZV 7422310214 457,00 € 02.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18383 2401932814/ZV 2401932814 79,80 € 06.11.2018 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 821 09 Bratislava 2 Mlynské nivy
FP 18384 8219923676/ZV 8219923676 14,33 € 02.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18385 7293116363/ZV 7293116363 30,41 € 10.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18386 7293116361/ZV 10.11.18 7293116361 225,52 € 10.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18387 7293116362/ZV 7293116362 239,45 € 10.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18388 8219923657/ZV 8219923657 120,74 € 02.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18389 20181002/ZV 20181002 250,00 € 02.11.2018 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 18390 180220829/ZV 180220829 1597,68 € 02.11.2018 Bezpečné liehoviny, s.r.o 4687924 056 01 Gelnica Hlavná 222
FP 18391 8215950427/ZV 8215950427 32,60 € 02.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18392 8219923703/ZV 8219923703 70,19 € 02.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18393 187310145/ZV 187310145 1532,76 € 10.11.2018 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 18394 1810424/ZV 1810424 1023,00 € 16.11.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18395 1811455/ZV 1811455 41,25 € 21.11.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18396 118370/ZV 118370 408,00 € 21.11.2018 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
FP 18397 1018/ZV 1018 800,00 € 09.11.2018 Hubert Franko 10761683 05566 Smolník 364
FP 18398 2471094262/ZV 2471094262 148,91 € 20.11.2018 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 18399 180017/ZV 180017 81,00 € 10.11.2018 REVSEC s.r.o. 51136601 040 13 Košice Berlínska 2472
FP 18400 1811454/ZV 1811454 76,30 € 21.11.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18401 1811463/ZV 1811463 220,40 € 27.11.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18402 60180314/ZV 60180314 179,62 € 23.11.2018 PP COMP 36782009 059 21 SVIT SNP 142
FP 18403 2018119/ZV 2018119 200,00 € 17.11.2018 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 18404 1031804553/ZV 1031804553 12,00 € 16.11.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18405 2018192/ZV 2018192 60,00 € 15.11.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 18406 1811465/ZV 1811465 632,40 € 24.11.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18407 8221579044/ZV 8221579044 26,88 € 23.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18408 8221579025/ZV 8221579025 23,99 € 23.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18409 8221579055/ZV 8221579055 54,47 € 23.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18410 4682018/ZV 4682018 30,00 € 26.11.2018 ZMO, región JE 31826385 917 00 Trnava Trhová 2
FP 18411 7293116360/ZV 7293116360 1299,34 € 10.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18412 181011027/ZV 181011027 10,80 € 27.11.2018 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 18413 1031804592/ZV 1031804592 1468,58 € 28.11.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18414 10180093/ZV 10180093 65,00 € 10.11.2018 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 18415 118117856/ZV 118117856 644,82 € 08.11.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23

Faktúry za mesiac 10/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 18334 182954/ZV 182954 47,52 € 01.10.2018 CENTROGLOB,s.r.o. 31653413 040 01 Košice Stará prešovská 10
FP 18335 1018101571/ZV 1018101571 48,00 € 01.10.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5 ZO 2018A8426
FP 18336 218104012/ZV 218104012 119,06 € 01.10.2018 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP18337 1031803673/ZV 1031803673 1491,14 € 01.10.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18338 18323/ZV 18323 192,00 € 01.10.2018 Viktória-Hámor, s.r.o. 31698948 044 25 Medzev Šugovská dolina 10
FP 18339 1020180220/ZV 1020180220 556,80 € 01.10.2018 SIVEX, s.r.o. 46485732 851 07 Bratislava Bzovická 30
FP 18340 07180027/ZV 07180027 638,40 € 02.10.2018 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 18341 8217930608/ZV 8217930608 14,00 € 02.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18342 7292326897/ZV 7292326897 37,01 € 09.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18343 10180079/ZV 10180079 65,00 € 01.10.2018 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 18344 201800638/ZV 201800638 66,39 € 06.10.2018 Slovenská národná knižnica 36138517 036 01 Martin Nám. J. C. Hronského 1
FP 18345 8217930588/ZV 8217930588 118,55 € 02.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18346 18002775/ZV 18002775 150,00 € 09.10.2018 MEDIATEL spol. s.r.o. 35859415 821 08 Bratislava Miletičova 21
FP 18347 7292326896/ZV 7292326896 211,08 € 09.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18348 1031803849/ZV 1031803849 608,75 € 06.10.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18349 7292415583/ZV 7292415583 863,42 € 09.10.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18350 201889/ZV 201889 60,00 € 01.10.2018 Psychologické centrum 46996737 040 01 Košice Pajorova 11
FP 18351 18722018/ZV 18722018 75,00 € 01.10.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 18352 1809364/ZV 1809364 220,40 € 03.10.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18353 18121/ZV 18121 633,00 € 03.10.2018 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18354 518165934/ZV 518165934 13,06 € 06.10.2018 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 18355 518165932/ZV 518165932 06.10.2018 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 18356 518165935/ZV 518165935 111,01 € 06.10.2018 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 18357 20180902/ZV 20180902 250,00 € 01.10.2018 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 18358 2018153/ZV 2018153 60,00 € 11.10.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 18359 20180350/ZV 20180350 333,72 € 16.10.2018 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2
FP 18360 5037318846/ZV 5037318846 240,50 € 16.10.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 821 06 Bratislava Pasienkova 12599
FP 18361 28548188/ZV 28548188 152,36 € 14.10.2018 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 18362 8219571931/ZV 8219571931 55,18 € 23.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18363 8219571911/ZV 8219571911 26,17 € 22.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18364 8219571885/ZV 8219571885 23,99 € 23.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18365 518169088/ZV 518169088 32,65 € 20.10.2041 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 18366 518169087/ZV 518169087 20.10.2018 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 18367 118104072/ZV 118104072 67,88 € 26.10.2018 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 18368 1218092018/ZV 1218092018 121,44 € 01.10.2018 Briz-Alexander Lozovský 10860061 033 01 Liptovský Hrádok Ceôomy 866
FP 18369 19682018/ZV 19682018 154,56 € 20.10.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 18370 20180020/ZV 20180020 305,54 € 24.10.2018 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 18371 20180355/ZV 20180355 299,90 € 18.10.2018 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2
FP 18372 20180736/ZV 20180736 246,00 € 16.10.2018 LIM PO, s.r.o. 36498980 080 05 Prešov Jesenná 1 1
FP 18373 2018110/ZV 2018110 200,00 € 16.10.2018 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 18374 1809369/ZV 1809369 939,00 € 16.10.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18375 20180010/ZV 20180010 1300,00 € 23.10.2018 Ing. Soňa čolláková 40106683 055 63 Helcmanovce Helcmanovce 387
FP 18376 1031804082/ZV 1031804082 1409,55 € 26.10.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13

Faktúry za mesiac 09/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 18296 1018091568/ZV 1018091568 48,00 € 01.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
FP 18297 10180071/ZV 10180071 65,00 € 03.09.2018 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 18298 16672018/ZV 16672018 75,00 € 03.09.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 18299 20180802/ZV 20180802 250,00 € 03.09.2018 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 18300 07180022/ZV 07180022 581,16 € 03.09.2018 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 18301 07180023/ZV 07180023 776,40 € 05.09.2018 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 18302 7293216489/ZV 7293216489 5,42 € 11.09.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18303 8215950404/ZV 8215950404 17,90 € 03.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18304 8215950427/ZV 8215950427 32,60 € 03.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18305 7292504591/ZV 7292504591 58,43 € 11.09.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18306 1802394/ZV 1802394 58,80 € 06.09.2018 Pyrokomplex, s.r.o. 36421901 029 01 Námestovo Štefánikova 264
FP 18307 2018140/ZV 2018140 60,00 € 07.09.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 18308 7293331402/ZV 7293331402 65,20 € 11.09.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18309 8215950385/ZV 8215950385 118,94 € 03.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18310 20180017/ZV 20180017 385,40 € 06.09.2018 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 18311 1810025/ZV 1810025 700,00 € 09.09.2018 Ambrelo, občianske združenie 30869455 821 02 Bratislava Sputniková 19
FP 18312 1031803203/ZV 1031803203 1594,47 € 05.09.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18313 118094314/ZV 118094314 498,29 € 06.09.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 18314 07180025/ZV 07180025 1447,93 € 14.09.2018 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 18315 1808310/ZV 1808310 1005,00 € 15.09.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18316 1809338/ZV 1809338 344,78 € 19.09.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18317 18006062/ZV 18006062 152,76 € 01.09.2018 VERLAG DASHOFER 35730129 811 04 Žilina Železničiarska
FP 18318 318104017/ZV 318104017 277,56 € 05.09.2018 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 18319 2462124986/ZV 2462124986 152,36 € 21.09.2018 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 18320 20182455/ZV 20182455 22,00 € 21.09.2018 FLORIAN, s.r.o. 36427969 036 08 Martin Priekopská
FP 18321 2018083/ZV 2018083 52,00 € 21.09.2018 AURORA DEA, s.r.o. 36569976 056 01 Gelnica Hlavná 89
FP 18322 2018099/ZV 2018099 200,00 € 18.09.2018 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 18323 180087/ZV 180087 392,35 € 18.09.2018 NK Servis, s.r.o. 45656789 055 66 Smolník Smolník 477
FP 18324 21802814/ZV 21802814 130,68 € 19.09.2018 EMPORO, s.r.o. 44562195 811 08 Bratislava Lazaretská 8
FP 18325 8217580086/ZV 8217580086 27,58 € 24.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18326 8217580066/ZV 8217580066 23,99 € 24.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18327 8217580108/ZV 8217580108 54,67 € 24.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18328 2809/ZV 118101969 652,14 € 28.09.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 18329 8401930944/ZV 8401930944 121,00 € 21.09.2018 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 821 09 Bratislava 2 Mlynské nivy
FP 18330 012018/ZV 012018 1000,00 € 08.09.2018 JK PRODUKTION, s.r.o. 51883899 044 81 Kysak Kysak 195
FP 18331 201823/ZV 201823 1200,00 € 11.09.2018 OZ FS Šarišan 51127202 080 01 Prešov Podhradík 9
FP 18332 310184566/ZV 310184566 61,51 € 18.09.2018 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 925 01 Matúškovo Hlavná 922
FP 18333 2018070/ZV 2018070 99,00 € 27.09.2018 Jozef Cihý 45270970 080 01 Prešov Prostějovská 43

Faktúry za mesiac 08/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 18258 1018084917/ZV 1018084917 48,00 € 01.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5
FP 18259 180558/ZV 180558 62,00 € 30.07.2018 BRISTON s.r.o. 45547921 925 21 Sládkovičovo Fučíkova 144
FP 18260 14452018/ZV 14452018 75,00 € 01.08.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 18261 10180063/ZV 10180063 65,00 € 01.08.2018 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 18262 1807243/ZV 1807243 549,20 € 01.08.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18263 18083410/ZV 18083410 549,53 € 03.08.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 18264 5418038031/ZV 5418038031 213,80 € 07.08.2018 HEJ.sk 35765038 821 04 Bratislava Pestovateľská 13
FP 18265 182092/ZV 182092 331,17 € 01.08.2018 CENTROGLOB,s.r.o. 31653413 040 01 Košice Stará prešovská 10
FP 18266 2270001535/ZV 2270001535 457,00 € 02.08.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18267 118104057/ZV 118104057 207,16 € 02.08.2018 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 18268 2453168518/ZV 2453168518 153,53 € 16.07.2018 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 18269 180220471/ZV 180220471 35,21 € 02.08.2018 Bezpečné liehoviny, s.r.o 4687924 056 01 Gelnica Hlavná 222
FP 18270 2018137/ZV 2018137 61,27 € 04.08.2018 AURORA DEA, s.r.o. 36569976 056 01 Gelnica Hlavná 89
FP 18271 1031802821/ZV 1031802821 2280,18 € 02.08.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18272 8213985663/ZV 8213985663 32,86 € 02.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18273 518149713/ZV 518149713 23,51 € 02.08.2018 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 18274 20180706/ZV 20180706 250,00 € 02.08.2018 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 18275 8213985639/ZV 8213985639 14,17 € 02.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18276 8213985614/ZV 8213985614 118,75 € 02.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18277 7294506790/ZV 7294506790 65,18 € 02.08.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18278 0518/ZV 0518 800,00 € 11.08.2018 Hubert Franko 10761683 05566 Smolník 364
FP 18279 2018133/ZV 2018133 60,00 € 11.08.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 18280 1180016/ZV 1180016 1492,00 € 11.08.2018 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
FP 18281 201843/ZV 201843 840,00 € 11.08.2018 Plachetka Pavol 41711106 053 34 Švedlár Švedlár 424
FP 18282 2457611097/ZV 2457611097 152,31 € 15.08.2018 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 18283 1810517/ZV 1810517 360,00 € 15.08.2018 Sabar s.r.o. 36191621 053 21 Markušovce Pod Stožkami 10
FP 18284 7294212238/ZV 7294212238 3012,84 € 15.08.2018 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 18285 1807248/ZV 1807248 942,00 € 16.08.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18286 20180801/ZV 20180801 133,14 € 18.08.2018 Murárske práce 40109755 055 65 Smolnícka Huta Smolnícka Huta 75
FP 18287 1808282/ZV 1808282 94,14 € 18.08.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18288 2020180803/ZV 2020180803 712,90 € 10.08.2018 Ekover, s.r.o. 31691021 053 61 Spišské Vlachy SNP 34
FP 18289 1802210/ZV 1802210 2800,58 € 22.08.2018 Pyrokomplex, s.r.o. 36421901 029 01 Námestovo Štefánikova 264
FP 18290 8215603711/ZV 8215603711 23,99 € 23.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18291 8215603729/ZV 8215603729 26,88 € 23.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18292 8215603743/ZV 8215603743 54,97 € 23.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18293 20180801/ZV 20180801 150,00 € 15.08.2018 Ing.Miščík Radovan 40403734 080 01 Prešov Prostejovská 46
FP 18294 2018090/ZV 2018090 200,00 € 16.08.2018 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 18295 5021810823/ZV 5021810823 117,00 € 01.08.2018 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 010 01 Žilina Martina Rázusa 23

Faktúry za mesiac 07/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 18218 7293544519/ZV 7293544519 54,37 € 23.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18220 180529/ZV 180529 34,44 € 02.06.2018 Michal Vaško - Vydavateľstvo 31291228 080 01 Prešov Košická 44
FP 18221 8211584772/ZV 8211584772 25,78 € 02.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18222 8211584752/ZV 8211584752 23,99 € 02.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18223 180530/ZV 180530 79,80 € 02.07.2018 Michal Vaško - Vydavateľstvo 31291228 080 01 Prešov Košická 44
FP 18224 12332018/ZV 12332018 154,56 € 02.07.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 18225 118072703/ZV 118072703 538,54 € 04.07.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 18226 20180011/ZV 20180011 250,70 € 02.07.2018 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 18227 1031802281/ZV 1031802281 1516,47 € 02.07.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18228 1180009/ZV 1180009 1224,00 € 03.07.2018 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
FP 18229 11822018/ZV 11822018 75,00 € 03.07.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 18230 1018073314/ZV 1018073314 48,00 € 03.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 040 01 Košice Garbiarska 5 ZO/2018A8426
FP 18231 518141444/ZV 518141444 11.07.2018 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 18232 518141443/ZV 518141443 11.07.2018 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 18233 5100010477/ZV 5100010477 14,00 € 02.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18234 518141446/ZV 518141446 126,68 € 13.07.2018 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 18235 7293544519/ZV 7293544519 246,20 € 11.07.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18236 2018076/ZV 2018076 200,00 € 14.07.2018 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 18237 7293544518/ZV 7293544518 220,00 € 11.07.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18238 20180601/ZV 20180601 250,00 € 02.07.2018 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 18239 7293544517/ZV 7293544517 630,00 € 12.07.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18240 1031802673/ZV 1031802673 76,63 € 14.07.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18241 10180050/ZV 10180050 100,00 € 02.07.2018 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 18242 5021811793/ZV 5021811793 66,16 € 24.07.2018 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 010 01 Žilina Martina Rázusa 23
FP 18243 10180052/ZV 10180052 65,00 € 02.07.2018 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 18244 8212052986/ZV 8212052986 32,60 € 04.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18245 8212052986/ZV 8212052986 22,20 € 12.07.2018 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 18246 2018050/ZV 16.08.18 2018050 350,00 € 15.07.2018 KREMER publishing, s.r.o. 47609141 080 01 Prešov Volgogradská 4794
FP 18247 18062171/ZV 18062171 267,60 € 14.07.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18248 201890/ZV 201890 60,00 € 10.07.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 18249 20180013/ZV 20180013 280,00 € 19.07.2018 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 18250 07180019/ZV 07180019 1131,61 € 27.07.2018 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 18251 07180020/ZV 07180020 576,42 € 27.07.2018 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 18252 8213640912/ZV 8213640912 23,99 € 23.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18253 8213640937/ZV 8213640937 28,08 € 23.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18254 8213640951/ZV 8213640951 54,17 € 23.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18255 2018476/ZV 2018476 37,90 € 30.07.2018 balón - párty, sk s.r.o. 47075121 927 01 Šaľa SNP 31
FP 18256 1806216/ZV 1806216 939,00 € 14.07.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18257 8212052944/ZV 8212052944 118,78 € 02.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28

Faktúry za mesiac 06/2018

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 18180 37153811/ZV 37153811 20,80 € 03.06.2018 INPROST spol.s.r.o. 31363091 81105 Bratislava Smrečianska 29
FP 18181 10180041/ZV 10180041 65,00 € 02.06.2018 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 18182 09422018/ZV 09422018 75,00 € 03.06.2018 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 86/2011
FP 18183 18187/ZV 18187 174,00 € 02.06.2018 Viktória-Hámor, s.r.o. 31698948 044 25 Medzev Šugovská dolina 10
FP 18184 8209924539/ZV 8209924539 32,60 € 03.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18185 20180194/ZV 20180194 779,00 € 03.06.2018 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2
FP 18186 60180147/ZV 60180147 211,70 € 03.06.2018 PP COMP 36782009 059 21 SVIT SNP 142
FP 18187 820992451/ZV 8209924513 14,00 € 03.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18188 8209924488/ZV 8209924488 108,76 € 03.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 18189 1018112306/ZV 1018112306 14,28 € 08.06.2018 Websupport, s.r.o. 36421928 841 04 Bratislava Staré grunty 12
FP 18190 201877/ZV 201877 60,00 € 07.06.2018 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 18191 7293329391/ZV 7293329391 120,66 € 09.06.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18192 20180501/ZV 20180501 250,00 € 03.06.2018 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 18193 7294310571/ZV 7294310571 245,79 € 09.06.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18194 7290067363/ZV 7290067363 106,50 € 09.06.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18195 7292411370/ZV 7292411370 09.06.2018 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 18196 20180023/ZV 20180023 78,00 € 12.06.2018 Firma RoZa 30571430 977 01 Brezno Boženy Němcovej 10
FP 18197 181400344/ZV 181400344 27,80 € 14.06.2018 Patrik Pánik 47650621 050 01 Revúca Magnezitárov 1206
FP 18198 1806198/ZV 1806198 77,80 € 16.06.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18199 201801261/ZV 201801261 126,00 € 13.06.2018 Martin Adamčík - MAAD 41452534 044 10 Geča Obecná 22
FP 18200 0028548188/ZV 0028548188 152,23 € 15.06.2018 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 18201 18018/ZV 18018 569,54 € 13.06.2018 SENCO, spol. s r.o. 31682308 055 66 Smolník Smolník 395
FP 18202 1031802220/ZV 1031802220 624,98 € 14.06.2018 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 18203 181260222/ZV 181260222 845,70 € 14.06.2018 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 18204 181260223/ZV 181260223 1397,04 € 14.06.2018 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 18205 114184791/ZV 114184791 15,02 € 21.06.2018 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 036 01 Martin M. R. Štefánika 58
FP 18206 18003/ZV 18003 123,89 € 20.06.2018 Slavomíra Machová 30672597 055 66 Smolník 144
FP 18207 318104011/ZV 318104011 2661,24 € 13.06.2018 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 18208 2183300093/ZV 2183300093 179,16 € 13.06.2018 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 041 17 Košice Ďumbierska 26
FP 18209 2018062/ZV 2018062 200,00 € 13.06.2018 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 18210 1805184/ZV 1805184 848,00 € 16.06.2018 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 18211 1141847912/ZV 1141847912 71,91 € 22.06.2018 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 036 01 Martin M. R. Štefánika 58
FP 18212 180047/ZV 180047 80,40 € 20.06.2018 Slovakia Crystal s.r.o. 36598631 052 01 Spišská Nová Ves Trieda 1.mája 2500
FP 18213 21890081/ZV 21890081 144,19 € 23.06.2018 Mestský podnik služieb 31309984 04425 Medzev