Povinné zverejňovanie došlých faktúr obce Smolník

Faktúry za mesiac 03/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 17055 3413220411/ZV 3413220411 19,94 € 27.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17056 3413207703/ZV 3413207703 36,04 € 25.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17057 3413198727/ZV 3413198727 38,83 € 25.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17058 172702367/ZV 172702367 123,04 € 25.02.2017 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 17059 117028179/ZV 117028179 754,76 € 07.03.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 17060 10170017/ZV 10170017 65,00 € 02.03.2017 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 17061 12017/ZV 12017 70,00 € 01.03.2017 Obec Mníšek nad Hnilcom 00329380 055 64 Mníšek nad Hnilcom
FP 17062 02642017/ZV 02642017 75,00 € 01.03.2017 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 17063 1031700490/ZV 1031700490 1329,72 € 03.03.2017 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 17064 1793990770/ZV 1793990770 42,62 € 03.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17065 201712/ZV 201712 60,00 € 05.03.2017 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 17066 0793990726/ZV 0793990726 60,56 € 03.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17067 6793990751/ZV 6793990751 14,14 € 03.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17068 10170012/ZV 10170012 23,00 € 10.03.2017 slovenská spoločnosť pre 42259312 900 91 Limbach Mlynské Pole 10
FP 17069 2382293999/ZV 2382293999 158,27 € 18.03.2017 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 17070 2017024/ZV 2017024 200,00 € 09.03.2017 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 17071 20170202/ZV 20170202 250,00 € 03.03.2017 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 17072 20170003/ZV 20170003 375,50 € 13.03.2017 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 17073 729403801/ZV 729403801 1347,80 € 15.03.2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 17074 7292403800/ZV 7292403800 775,08 € 17.03.2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 17075 117104036/ZV 117104036 1026,37 € 15.03.2017 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 17076 1702032/ZV 1702032 942,00 € 15.03.2017 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 12017 7299601816/D 7299601816 82,70 € 15.03.2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 17002 7299601817/D 7299601817 -457,02 € 15.03.2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 17077 1705529/ZV 1705529 38,50 € 21.03.2017 SLOVGRAM 17310598 81348 Bratislava
FP 17078 201704/ZV 201704 4807,20 € 19.03.2017 AGROPROJEKT NITRA s.r.o. 34136096 949 01 nitra Chrenovská 32 24/2015

Faktúry za mesiac 02/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 17028 6001750555/ZV 6001750555 59,76 € 03.02.2017 VÚB, a.s. 31320155 829 90 Bratislava 25 Mlynské Nivy 1
FP 17029 172001259/ZV 172001259 10,38 € 01.02.2017 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
14,28 € 03.02.2017 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454 82108 Bratislava 2 Rastislavova 3
FP 17031 7170100112/ZV 7170100112 60,00 € 02.02.2017 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 010 11 Žilina Hodžova 11
FP 17032 10170004/ZV 10170004 65,00 € 03.02.2017 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 01/2015
FP 17033 00992017/ZV 00992017 75,00 € 03.02.2017 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 01/2015
FP 17034 2270001535/ZV 2270001535 2938,00 € 03.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 17035 24154717/ZV 24154717 172,90 € 08.02.2017 METRO Cash § Carry Slovakia s.r.o. 35772841 900 28 Ivanka pri Dunaji Senecká cesta 1881
FP 17036 617019/ZV 617019 120,00 € 09.02.2017 MJM Group s.r.o. 45541558 086 04 Kružlov 85
FP 17037 20170102/ZV 20170102 250,00 € 02.02.2017 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 17038 1031700243/ZV 1031700243 2034,21 € 07.02.2017 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 17039 0793026607/ZV 0793026607 14,00 € 03.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17040 20174/ZV 20174 60,00 € 05.02.2017 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 17041 5793026585/ZV 5793026585 60,95 € 03.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17042 20170183/ZV 20170183 103,20 € 09.02.2017 Disig, a.s. 35975946 821 08 Bratislava Záhradnícka 151
FP 17043 7294204043/ZV 7294204043 1892,32 € 12.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 17044 7294204042/ZV 7294204042 766,90 € 12.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 17045 117104031/ZV 117104031 1010,00 € 14.02.2017 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
1034,56 € 16.02.2017 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 17047 2377929917/ZV 2377929917 181,06 € 17.02.2017 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 17048 2017010/ZV 2017010 200,00 € 15.02.2017 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 17049 171220243/ZV 171220243 15,00 € 17.02.2017 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 17050 6793026625/ZV 6793026625 42,62 € 05.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17051 1701013/ZV 1701013 815,00 € 16.02.2017 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 17052 3067047388/ZV 3067047388 51,20 € 24.02.2017 HEJ.sk 35765038 821 04 Bratislava Pestovateľská 13
FP 17053 0117018216/ZV 0117018216 648,48 € 09.02.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 17054 201702034/ZV 201702034 156,16 € 07.02.2017 REMOS spol. s r.o. 35890941 821 01 Bratislava Tomášikova 26

Faktúry za mesiac 01/2017

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 17001 042017/ZV 042017 250,00 € 07.01.2017 GEODOC 37298356 040 17 Košice Barčianska 680
FP 17002 6201700306/ZV 6201700306 156,64 € 05.01.2017 Ledum Kamara SK S.r.o. 48158836 811 01 Bratislava Zámocká 30
FP 17003 517101860/ZV 517101860 16,08 € 20.01.2017 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 17004 517101859/ZV 517101859 3,23 € 20.01.2017 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 17005 517101861/ZV 517101861 93,46 € 20.01.2017 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 17006 517101858/ZV 517101858 0,61 € 20.01.2017 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 17007 517101862/ZV 517101862 111,16 € 19.01.2017 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 17008 20170044/ZV 20170044 31,96 € 16.01.2017 Hedonia, s.r.o. 36536415 949 05 Nitra Dvorčianska 74
FP 17009 2179900077/ZV 2179900077 12,00 € 17.01.2017 ŠEVT a.s. 31331131 821 09 Bratislava Plynárenská 6
FP 17010 12017/ZV 12017 150,00 € 15.01.2017 Ing. Anton Macko 35544007 053 33 Nálepkovo Henclová 53
FP 17011 170137/ZV 170137 150,48 € 17.01.2017 OLHA TRADE s.r.o. 36208086 044 44 Kráľovce Kráľovce 167
FP 17012 117031/ZV 117031 384,00 € 20.01.2017 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
FP 17013 3412244141/ZV 3412244141 22,74 € 23.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17014 3412228371/ZV 3412228371 24,67 € 23.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17015 3412227188/ZV 3412227188 43,22 € 23.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 17016 117104017/ZV 117104017 1091,83 € 26.01.2017 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 17017 172701487/ZV 172701487 66,72 € 25.01.2017 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 17018 05170002/ZV 05170002 53,88 € 24.01.2017 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 17019 05170001/ZV 05170001 1699,20 € 23.01.2017 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 17020 17dd000079/ZV 17.01.17 17DD000079 150,00 € 17.01.2017 MEDIATEL spol. s.r.o. 35859415 821 08 Bratislava Miletičova 21
FP 17021 2373531618/ZV 2373531618 135,72 € 17.01.2017 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 17022 171210088/ZV 171210088 147,00 € 15.01.2017 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 17023 20170004/ZV 20170004 64,35 € 12.01.2017 Regionálne vzdelávacie centrum 31268650 040 01 Košice Hlavná 68
FP 17024 117104007/ZV 11.01.17 117104007 1007,28 € 11.01.2017 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 17025 117104006/ZV 117104006 1023,65 € 11.01.2017 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 17026 0117001343/ZV 0117001343 630,16 € 03.01.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 17027 117104018/ZV 117104018 1031,82 € 27.01.2017 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16

Faktúry za mesiac 12/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16348 1031603758/ZV 1031603758 1378,68 € 01.12.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16349 116131009/ZV 116131009 721,78 € 02.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16350 7610297901/ZV 7610297901 48,90 € 01.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16351 7610298606/ZV 7610298606 19,44 € 01.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16352 2016118/ZV 2016118 160,67 € 05.12.2016 AURORA DEA, s.r.o. 36569976 056 01 Gelnica Hlavná 89
FP 16353 2016294/ZV 2016294 148,00 € 02.12.2016 DATmolux a.s. 26233100 614 00 Brno Nováčkova 27
FP 16354 2016090/ZV 2016090 145,56 € 01.12.2016 Alexander Jovan 32366710 05601 Gelnica Gelnica
FP 16355 3715371/ZV 3715371 67,60 € 08.12.2016 INPROST spol.s.r.o. 31363091 81105 Bratislava Smrečianska 29
FP 16356 10160097/ZV 10160097 65,00 € 02.12.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16357 162031/ZV 162031 36,10 € 05.12.2016 AJVA s.r.o. 36580899 056 01 Gelnica Hlavná 47
FP 16358 1611348/ZV 1611348 567,96 € 02.12.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16359 10160104/ZV 10160104 150,00 € 07.12.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16360 21032016/ZV 21032016 75,00 € 03.12.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 16361 6791126785/ZV 6791126785 60,56 € 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28 ZOD č. 86/2011
FP 16362 7791126825/ZV 7791126825 35,11 € 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16363 4791126804/ZV 4791126804 14,00 € 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16364 7611254863/ZV 7611254863 30,14 € 29.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16365 7611256976/ZV 7611256976 38,72 € 29.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16366 7611265550/ZV 7611265550 22,04 € 28.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16367 20162013/ZV 20162013 60,00 € 05.12.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16368 2290135134/ZV 2290135134 317,60 € 10.12.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16369 2290067363/ZV 2290067363 87,95 € 12.12.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16370 20161104/ZV 20161104 250,00 € 03.12.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16371 2016086/ZV 2016086 240,00 € 09.12.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16372 1611345/ZV 1611345 1027,00 € 15.12.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16373 28548188/ZV 28548188 138,65 € 16.12.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16374 22462016/ZV 22462016 154,56 € 21.12.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 16375 1031604223/ZV 1031604223 60,00 € 28.12.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16376 201160076/ZV 201160076 11856,00 € 30.12.2016 INOVA-KER, s.r.o. 36590002 048 01 Rožňava Okružná 2147
FP 16377 164169/ZV 164169 303,60 € 30.12.2016 CENTROGLOB,s.r.o. 31653413 040 01 Košice Stará prešovská 10
FP 16378 10160105/ZV 10160105 65,00 € 28.12.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16379 16005/ZV 16005 77,72 € 17.12.2016 Slavomíra Machová 30672597 055 66 Smolník 144
FP 16380 2016217/ZV 2016217 60,00 € 30.12.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16383 16551/ZV 16551 39,12 € 17.12.2016 SPONKA SK, s.r.o. 36613983 020 01 Púchov Štefánikova 817
FP 16384 1031604346/ZV 1031604346 1383,63 € 09.01.2017 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16385 20161206/ZV 20161206 250,00 € 09.01.2017 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16386 9792072598/ZV 9792072598 60,56 € 09.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16387 6792072618/ZV 6792072618 14,00 € 09.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16388 7294004798/ZV 7294004798 1100,00 € 12.12.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16389 7294004799/ZV 7294004799 330,00 € 12.12.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16390 201613/ZV 201613 1500,00 € 12.12.2016 ArtComp,s.r.o 31721281 055 01 Margecany Partizánska 35
FP 16391 6201612824/ZV 6201612824 132,25 € 21.12.2016 Ledum Kamara SK S.r.o. 48158836 811 01 Bratislava Zámocká 30
FP 16392 20161574/ZV 02.01.17 20161574 75,00 € 02.01.2017 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 16393 24562016/ZV 24562016 52,02 € 20.12.2016 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 010 11 Žilina Hodžova 11
FP 16394 20161574/ZV 21.12.16 20161574 9,90 € 21.12.2016 Hedonia, s.r.o. 36536415 949 05 Nitra Dvorčianska 74
FP 16395 2290135134/ZV 2290135134 206,16 € 10.01.2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16396 7292805351/ZV 19.01.17 7292805351 2298,67 € 10.01.2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16397 7274210517/ZV 7274210517 156,04 € 13.01.2017 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16398 1612365/ZV 1612365 816,00 € 18.01.2017 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11

Faktúry za mesiac 11/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16315 1031603387/ZV 1031603387 1383,54 € 02.11.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16316 0116119722/ZV 0116119722 611,83 € 03.11.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16317 10160091/ZV 13.12.16 10160091 65,00 € 02.11.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16318 160220640/ZV 160220640 444,80 € 01.11.2016 Bezpečné liehoviny, s.r.o 4687924 056 01 Gelnica Hlavná 222
FP 16319 2270001535/ZV 2270001535 2197,00 € 05.11.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16320 4790192475/ZV 4790192475 34,79 € 05.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16321 18812016/ZV 13.12.16 18812016 75,00 € 03.11.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 16322 3790192445/ZV 3790192445 14,00 € 05.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16323 0790192424/ZV 0790192424 61,62 € 05.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16324 20161006/ZV 20161006 250,00 € 05.11.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16325 2016194/ZV 2016194 60,00 € 11.11.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16326 0242017/ZV 0242017 163,15 € 07.11.2016 KAREVEL 10686959 040 01 Košice Gerlachovská 23
FP 16327 7293005033/ZV 7293005033 1150,77 € 12.11.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16328 7293005034/ZV 7293005034 638,53 € 10.11.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16329 1031603694/ZV 1031603694 676,26 € 16.11.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16330 516170754/ZV 516170754 1144,00 € 14.11.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16331 2016075/ZV 2016075 200,00 € 12.11.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16332 2364773675/ZV 2364773675 110,88 € 16.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16333 16103141/ZV 16103141 56,40 € 15.11.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16334 1610500/ZV 1610500 58,86 € 24.11.2016 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 010 09 Žilina Na stanicu 16
FP 16335 116104076/ZV 116104076 1124,56 € 23.11.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16336 116104077/ZV 116104077 1007,28 € 24.11.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16337 1611337/ZV 1611337 100,00 € 24.11.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16338 216104022/ZV 216104022 80,53 € 24.11.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16339 160197/ZV 160197 40,60 € 26.11.2016 Gajdoš Gabriel-Reprezent 14287315 086 41 Raslavice Sekčovská 19
FP 16340 7610296163/ZV 7610296163 38,42 € 25.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16341 20160025/ZV 20160025 109,80 € 29.11.2016 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 16342 16038/ZV 16038 1200,00 € 04.11.2016 SENCO, spol. s r.o. 31682308 055 66 Smolník Smolník 395
FP 16343 6201611656/ZV 6201611656 20,88 € 28.11.2016 Ledum Kamara SK S.r.o. 48158836 811 01 Bratislava Zámocká 30
FP 16344 20161334/ZV 20161334 9,90 € 04.11.2016 Hedonia, s.r.o. 36536415 949 05 Nitra Dvorčianska 74
FP 16345 1610500/ZV 3066253147 162,10 € 10.11.2016 HEJ.sk 35765038 821 04 Bratislava Pestovateľská 13
FP 16346 516170754/ZV 516170754 250,76 € 13.11.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16347 6201611773/ZV 6201611773 9,74 € 30.11.2016 Ledum Kamara SK S.r.o. 48158836 811 01 Bratislava Zámocká 30
FP 16381 20161574/ZV 20161574 9,90 € 21.12.2016 Hedonia, s.r.o. 36536415 949 05 Nitra Dvorčianska 74
FP 16382 16551/ZV 16551 39,12 € 17.12.2016 SPONKA SK, s.r.o. 36613983 020 01 Púchov Štefánikova 817

Faktúry za mesiac 10/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16279 0116107195/ZV 0116107195 707,11 € 03.10.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16280 10160078/ZV 10160078 65,00 € 03.10.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16281 1600139/ZV 1600139 779,40 € 03.10.2016 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16282 20160926/ZV 20160926 829,25 € 01.10.2016 DEAC computers - obchod 048 01 Rožňava
FP 16283 3789258015/ZV 3789258015 14,00 € 05.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16284 6789258036/ZV 6789258036 40,21 € 05.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16285 516164756/ZV 516164756 56,16 € 10.10.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16286 2016182/ZV 2016182 60,00 € 12.10.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16287 1609278/ZV 1609278 67,20 € 05.10.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16288 7294305022/ZV 7294305022 74,96 € 10.10.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16289 7294305022/ZV 7294305022 810,00 € 10.10.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16290 17202016/ZV 17202016 75,00 € 10.10.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 16291 17492016/ZV 17492016 154,56 € 10.10.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 16292 2016068/ZV 2016068 200,00 € 10.10.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16293 270510/ZV 2705102016 221,40 € 10.10.2016 Briz-Alexander Lozovský 10860061 033 01 Liptovský Hrádok Ceôomy 866
FP 16294 20160904/ZV 20160904 250,00 € 05.10.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16295 1031602936/ZV 1031602936 1450,35 € 06.10.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16296 3789257999/ZV 3789257999 60,56 € 05.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16297 7287175829/ZV 7287175829 -6,84 € 10.10.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16298 160704/ZV 160704 52,00 € 20.10.2016 BRISTON s.r.o. 45547921 925 21 Sládkovičovo Fučíkova 144
FP 16299 201600639/ZV 201600639 66,39 € 16.10.2016 Slovenská národná knižnica 36138517 036 01 Martin Nám. J. C. Hronského 1
FP 16300 2360402865/ZV 2360402865 135,99 € 20.10.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16301 1609279/ZV 1609279 1053,00 € 16.10.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16302 1610306/ZV 1610306 1125,16 € 24.10.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16303 1610305/ZV 1610305 4500,00 € 24.10.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16304 116321/ZV 116321 384,00 € 24.10.2016 GEMER KOVO s.r.o. 36733776 049 64 Sirk 317
FP 16305 116127020/ZV 116127020 6,98 € 28.10.2016 Websupport, s.r.o. 36421928 841 04 Bratislava Staré grunty 12
FP 16306 7609340672/ZV 7609340672 20,44 € 23.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16307 7609334399/ZV 7609334399 31,69 € 25.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16308 7609338052/ZV 7609338052 38,83 € 25.10.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16309 12164621/ZV 12164621 16,80 € 21.10.2016 KM TRADING s.r.o. 36789119 908 77 Borský Mikuláš Šaštínska 477
FP 16310 216104020/ZV 216104020 193,73 € 27.10.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16311 516164754/ZV 516164754 10.10.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16312 516164755/ZV 516164755 10.10.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16313 516164757/ZV 10.10.16 516164757 104,48 € 10.10.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16314 1919513016/ZV 13.12.16 1919513016 18.10.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 11178 1916867092/D 13.12.16 1916867092 18.10.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A

Faktúry za mesiac 09/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16243 15022016/ZV 15022016 75,00 € 02.09.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 16244 160213/ZV 160213 600,00 € 05.09.2016 Pavol Sasák 17109019 040 23 Košice Jasuschova 26
FP 16245 0116096198/ZV 0116096198 476,34 € 06.09.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16246 9788327013/ZV 9788327013 14,00 € 05.09.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16247 7292318826/ZV 7292318826 47,60 € 15.08.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16248 4788326992/ZV 4788326992 60,80 € 05.09.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16249 20160805/ZV 20160805 250,00 € 02.09.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16250 1031602565/ZV 1031602565 2204,35 € 05.09.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16251 10160069/ZV 10160069 65,00 € 02.09.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16252 7293314097/ZV 7293314097 848,99 € 16.09.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16253 161025/ZV 161025 125,03 € 19.09.2016 RADOM 32367252 055 66 Smolník Banská
FP 16254 2356029619/ZV 2356029619 135,96 € 19.09.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16255 2016063/ZV 2016063 200,00 € 09.09.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16256 0182016/ZV 0182016 217,87 € 07.09.2016 KAREVEL 10686959 040 01 Košice Gerlachovská 23
FP 16257 1614227/ZV 1614227 120,00 € 22.09.2016 Datacomp s.r.o. 36212466 040 11 Košice Moldavská cesta 32
FP 16258 2016153/ZV 2016153 25,00 € 18.09.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16259 2788327034/ZV 2788327034 37,73 € 05.09.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16260 2016129/ZV 2016129 60,00 € 18.09.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16261 1608252/ZV 1608252 76,80 € 08.09.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16262 2016152/ZV 2016152 147,00 € 17.09.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16263 162554/ZV 162554 364,93 € 21.09.2016 OLHA TRADE s.r.o. 36208086 044 44 Kráľovce Kráľovce 167
FP 16264 1031602857/ZV 1031602857 642,00 € 17.09.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16265 1609256/ZV 1609256 1021,52 € 09.09.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16266 116104054/ZV 116104054 1042,74 € 23.09.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16267 116104055/ZV 116104055 1089,10 € 23.09.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16268 1608253/ZV 1608253 1152,00 € 14.09.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16269 20160019/ZV 20160019 471,50 € 29.09.2016 Štefan Imrich 45551405 055 64 Mníšek nad Hnilcom Smolnícka 125
FP 16270 7608374003/ZV 7608374003 19,84 € 23.09.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16271 7608366904/ZV 7608366904 36,23 € 23.09.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16272 7608370669/ZV 23.09.16 7608370669 38,93 € 23.09.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16273 20160920/ZV 27.09.16 20160920 15,00 € 27.09.2016 DEAC computers - obchod 048 01 Rožňava
FP 16274 2016157/ZV 23.09.16 2016157 32,00 € 23.09.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16275 201644/ZV 23.09.16 201644 288,24 € 23.09.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16276 20162096/ZV 05.10.16 20162096 126,00 € 23.09.2016 Jozef Džačovský 32366388 055 62 Prakovce SNP 296
FP 16277 20160832/ZV 20160832 121,40 € 25.09.2016 Hospol elektro spol. s r.o. 35762144 831 06 Bratislava Rustaveliho 7
FP 16278 8101608064/ZV 8101608064 79,80 € 30.09.2016 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 821 09 Bratislava 2 Mlynské nivy

Faktúry za mesiac 08/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16205 3787396625/ZV 31.08.16 3787396625 14,00 € 03.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16206 9787396650/ZV 9787396650 37,61 € 05.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16207 2016120/ZV 2016120 60,00 € 05.08.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16208 8787396606/ZV 8787396606 60,56 € 05.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16209 10160063/ZV 10160063 65,00 € 02.08.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16210 11722016/ZV 31.08.16 11722016 154,56 € 31.08.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 16211 2016054/ZV 2016054 200,00 € 07.08.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16212 2016012/ZV 2016012 207,00 € 01.08.2016 MAS Hnilec 42101638 055 61 Jaklovce Nová 464
FP 16213 20160704/ZV 20160704 250,00 € 02.08.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16214 05160009/ZV 05160009 1318,28 € 10.08.2016 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 16215 05160010/ZV 05160010 2000,00 € 10.08.2016 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 16216 7461811892/ZV 7461811892 3026,00 € 02.08.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16217 201616/ZV 201616 6335,24 € 01.08.2016 AGROPROJEKT NITRA s.r.o. 34136096 949 01 nitra Chrenovská 32
FP 16218 162007061/ZV 162007061 20,76 € 01.08.2016 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 16219 542016/ZV 542016 70,74 € 15.08.2016 Vavrinec Tomasch HENRIET 32704887 044 25 Medzev Miroslavská 21
FP 16220 098516/ZV 31.08.16 098516 88,46 € 10.08.2016 Peter Klešč-KLEŠČ 345268741 053 61 Spišské Vlachy Olšavka 17
FP 16221 1607208/ZV 1607208 105,60 € 10.08.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16222 516146812/ZV 516146812 122,77 € 01.08.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16223 1160012/ZV 1160012 540,00 € 02.08.2016 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
FP 16224 0028548188/ZV 0028548188 139,86 € 17.08.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16225 116104046/ZV 116104046 231,86 € 17.08.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16226 161280209/ZV 161280209 391,56 € 17.08.2016 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 16227 1607209/ZV 1607209 1311,00 € 17.08.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16228 161280208/ZV 161280208 1347,30 € 17.08.2016 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 16229 26612031/ZV 26612031 1358,96 € 12.08.2016 Pyrokomplex, s.r.o. 36421901 029 01 Námestovo Štefánikova 264
FP 16230 26612106/ZV 26612106 641,04 € 25.08.2016 Pyrokomplex, s.r.o. 36421901 029 01 Námestovo Štefánikova 264
FP 16231 12752016/ZV 12752016 75,00 € 08.08.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 16232 1608234/ZV 1608234 124,24 € 23.08.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16233 20160417/ZV 20160417 100,90 € 19.08.2016 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2
FP 16234 161280304/ZV 161280304 70,20 € 25.08.2016 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 16235 201601673/ZV 201601673 92,70 € 20.08.2016 Martin Adamčík - MAAD 41452534 044 10 Geča Obecná 22
FP 16236 7607407493/ZV 7607407493 38,63 € 25.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16237 7607418785/ZV 7607418785 19,84 € 25.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16238 7607403222/ZV 7607403222 54,17 € 25.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16239 2016801/ZV 2016801 150,00 € 27.08.2016 Ing.Miščík Radovan 40403734 080 01 Prešov Prostejovská 46
FP 16240 160073/ZV 160073 178,20 € 26.08.2016 Viktória-Hámor, s.r.o. 31698948 044 25 Medzev Šugovská dolina 10
FP 16241 0116084486/ZV 0116084486 740,10 € 05.08.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16242 0116074712/ZV 0116074712 622,82 € 06.07.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23

Faktúry za mesiac 07/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16170 7605497555/ZV 7605497555 19,54 € 01.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16171 2016667/ZV 30.08.16 2016667 20,00 € 01.07.2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 036 01 Martin Kuzmányho 36
FP 16172 7605475324/ZV 7605475324 37,21 € 01.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16173 7605481710/Z 7605481710 38,33 € 01.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16174 10752016/ZV 10752016 75,00 € 02.07.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 16175 1031601913/ZV 1031601913 1402,16 € 02.07.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16176 7786468835/ZV 7786468835 14,00 € 03.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16177 1031601923/ZV 1031601923 60,79 € 02.07.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16178 0786468818/ZV 0786468818 60,82 € 05.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16179 2016039/ZV 2016039 200,00 € 01.07.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16180 10160050/ZV 10160050 65,00 € 02.07.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16181 516140725/ZV 516140725 84,90 € 09.07.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16182 1606182/ZV 1606182 92,80 € 09.07.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16183 1607190/ZV 1607190 175,00 € 09.07.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16184 2016048/ZV 2016048 200,00 € 09.07.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16185 516140726/ZV 516140726 214,20 € 10.07.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16186 20160604/ZV 20160604 250,00 € 02.07.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16187 7292312001/ZV 7292312001 541,11 € 13.07.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16188 05160007/ZV 05160007 645,60 € 11.07.2016 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 16189 05160008/ZV 05160008 2667,24 € 12.07.2016 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33
FP 16190 201672/ZV 201672 60,00 € 01.07.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16191 160521/ZV 160521 83,00 € 23.07.2016 BRISTON s.r.o. 45547921 925 21 Sládkovičovo Fučíkova 144
FP 16192 20160708/ZV 20160708 94,00 € 15.07.2016 DEAC computers - obchod 048 01 Rožňava
FP 16193 0028548188/ZV 0028548188 135,94 € 15.07.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16194 1606183/Zv 1606183 1337,00 € 17.07.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16195 7606463133/ZV 7606463133 19,74 € 25.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16196 7606439030/ZV 7606439030 25,99 € 25.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16197 7606448541/ZV 7606448541 37,63 € 25.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16198 162504/ZV 162504 162,00 € 29.07.2016 CENTROGLOB,s.r.o. 31653413 040 01 Košice Stará prešovská 10
FP 16199 3642016/ZV 3642016 180,00 € 28.07.2016 Alkon VT spol.s.r.o. 36582379 052 01 Spišská Nová Ves Zimná 65
FP 16200 1031602198/ZV 1031602198 1418,63 € 27.07.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16201 0116074712/ZV 0116074712 622,82 € 06.07.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16202 516140724/ZV 31.08.16 516140724 10.07.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16203 516140723/ZV 516140723 10.07.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16204 107520166786/ZV 107520166786 37,94 € 05.07.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28

Faktúry za mesiac 06/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16142 1785535435/ZV 1785535435 37,61 € 05.06.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16143 10160043/ZV 10160043 65,00 € 03.06.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16144 08652016/ZV 08652016 75,00 € 03.06.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 16145 16234/ZV 16234 91,20 € 05.06.2016 Ing. Monika Findrichová 32519036 044 25 Medzev Šugovská cesta 10
FP 16146 1605148/ZV 1605148 92,80 € 05.06.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16147 1605149/ZV 1605149 144,36 € 05.06.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16148 20160504/ZV 20160504 250,00 € 02.06.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16149 1031601494/ZV 1031601494 1401,38 € 03.06.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16150 16001/ZV 16001 89,74 € 02.06.2016 Slavomíra Machová 30672597 055 66 Smolník 144
FP 16151 160424/ZV 160424 301,40 € 13.06.2016 AVE + s.r.o. 36575500 040 01 Košice Rastislavova 83
FP 16152 2627/ZV 262716 152,22 € 09.06.2016 REKVIEM 31695965 040 01 Košice Rastislavova 83
FP 16153 2016062/ZV 2016062 70,00 € 09.06.2016 Firma RoZa 30571430 977 01 Brezno Boženy Němcovej 10
FP 16154 16003602/ZV 16003602 52,71 € 16.06.2016 EXIsport s.r.o. 31723420 040 01 Košice Opatovská cesta 14
FP 16155 310046/ZV 310046 60,00 € 17.06.2016 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 811 09 Bratislava Bezručova 9
FP 16156 16004754/ZV 16004754 173,27 € 15.06.2016 VERLAG DASHOFER 35730129 811 04 Žilina Železničiarska
FP 16157 16408087/ZV 06.06.16 16408087 458,40 € 06.06.2016 B2B PARTNER S.R.O. 44413467 811 06 Bratislava Šulekova 2
FP 16158 1605151/ZV 1605151 1320,00 € 15.06.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16159 2016100399/ZV 2016100399 12636,00 € 15.06.2016 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 960 01 Zvolen Neresnicka cesta 3
FP 16160 1169377321/ZV 1169377321 117,04 € 17.06.2016 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 036 01 Martin M. R. Štefánika 58
FP 16161 201657/ZV 201657 60,00 € 18.06.2016 ODPADservis s.r.o. 48285226 040 01 Košice Nemcovej 4
FP 16162 2342990911/ZV 2342990911 144,96 € 17.06.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16163 116024/ZV 116024 287,00 € 19.06.2016 Špitz Rastislav-geodet 34605045 055 63 Helcmanovce 314
FP 16164 6785535409/ZV 6785535409 14,00 € 05.06.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16165 2785535386/ZV 2785535386 60,56 € 05.06.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16166 8601046777/ZV 8601046777 747,43 € 01.06.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16167 1605106/ZV 1605106 374,75 € 09.06.2016 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 010 09 Žilina Na stanicu 16
FP 16168 5021608174/ZV 12.07.16 5021608174 84,00 € 05.06.2016 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 010 01 Žilina Martina Rázusa 23
FP 16169 2290067363/ZV 2290067363 350,62 € 08.06.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31

Faktúry za mesiac 05/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16106 0116050449/ZV 0116050449 611,83 € 03.05.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16107 0116051290/ZV 0116051290 87,54 € 04.05.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16108 22160151/ZV 22160151 213,30 € 02.05.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16109 7491428767/ZV 7491428767 3026,00 € 02.05.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16110 1031601036/ZV 1031601036 1428,95 € 02.05.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16111 5784608211/ZV 5784608211 14,00 € 04.05.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16112 7782753946/ZV 7782753946 37,84 € 05.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16113 0784608230/ZV 0784608230 46,40 € 05.05.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16114 5784608194/ZV 5784608194 60,56 € 05.05.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16115 20160151/ZV 20160151 50,40 € 07.05.2016 Ing. Miroslav Sukeník-KOPEX 10886567 017 01 Považská Bystrica Centrum 19
FP 16116 10160036/ZV 10160036 65,00 € 05.05.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16117 06732016/ZV 06732016 75,00 € 07.05.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 16118 1604112/ZV 1604112 96,00 € 05.05.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16119 2016031/ZV 2016031 200,00 € 09.05.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16120 20160404/ZV 20160404 250,00 € 05.05.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16121 2020160337/ZV 2020160337 620,66 € 02.05.2016 Ekover, s.r.o. 31691021 053 61 Spišské Vlachy SNP 34
FP 16122 7293103353/ZV 7293103353 453,56 € 13.05.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16123 20160228/ZV 20160228 857,70 € 06.05.2016 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2
FP 16124 161345/ZV 161345 119,74 € 12.05.2016 OLHA TRADE s.r.o. 36208086 044 44 Kráľovce Kráľovce 167
FP 16125 116201/ZV 116201 360,00 € 12.05.2016 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
FP 16126 116199/ZV 116199 360,00 € 12.05.2016 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
FP 16127 2338652582/ZV 2338652582 166,01 € 17.05.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16128 20160506/ZV 20160506 1006,50 € 17.05.2016 DEAC computers s.r.o. 47896272 048 01 Rožňava Marikovszkého 12
FP 16129 116061257/ZV 116061257 14,76 € 27.05.2016 Websupport, s.r.o. 36421928 841 04 Bratislava Staré grunty 12
FP 16130 162905020/ZV 162905020 39,60 € 26.05.2016 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 16131 116061185/ZV 116061185 43,20 € 25.05.2016 Websupport, s.r.o. 36421928 841 04 Bratislava Staré grunty 12
FP 16132 1605129/ZV 1605129 72,10 € 15.05.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16133 160100323/ZV 160100323 276,84 € 17.05.2016 REMEK, s.r.o. 36535605 949 01 Nitra Nálepkova 2
FP 16134 1604113/ZV 1604113 1174,00 € 14.05.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16135 07522016/ZV 07522016 1440,00 € 21.05.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 16136 22016/ZV 22016 99,00 € 24.05.2016 Marián Kamelli 43577423 049 51 Kružná Kružná 183 183
FP 16137 7604524715/ZV 7604524715 20,24 € 23.05.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16138 7604522130/ZV 7604522130 37,92 € 23.05.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16139 7604514245/ZV 7604514245 45,43 € 23.05.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16140 20160204/ZV 20160204 499,00 € 02.05.2016 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2
FP 16141 20160234/ZV 20160234 128,81 € 09.05.2016 Novátor spol. s r.o. 36575950 040 01 Košice Trolejbusová 2

Faktúry za mesiac 04/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16072 116038588/ZV 116038588 655,81 € 04.04.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16073 1605720/ZV 1605720 38,50 € 05.04.2016 SLOVGRAM 17310598 81348 Bratislava
FP 16074 7602610161/ZV 7602610161 19,74 € 01.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16075 7602597394/ZV 7602597394 32,70 € 01.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16076 7602599760/ZV 7602599760 38,41 € 01.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16077 24032016/ZV 24032016 100,00 € 01.04.2016 Ing. Jozef Vida 30385741 936 01 Šahy Petofiho 258
FP 16078 160900045/ZV 160900045 33,00 € 01.04.2016 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16079 04722016/ZV 04722016 75,00 € 02.04.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 16080 2330019528/ZV 2330019528 134,57 € 15.03.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16081 1600064/ZV 1600064 779,40 € 04.04.2016 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16082 1031600728/ZV 1031600728 1308,10 € 04.04.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16083 9783679869/ZV 9783679869 38,98 € 05.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16084 1783679850/ZV 1783679850 14,00 € 05.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16085 316104006/ZV 316104006 40,92 € 07.04.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16086 7783679830/ZV 7783679830 60,64 € 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16087 10160025/ZV 10160025 65,00 € 04.04.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 01/2015
FP 16088 1603086/ZV 1603086 102,40 € 07.04.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11 01/2015
FP 16089 116104035/ZV 116104035 1102,74 € 07.04.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16090 516115275/ZV 516115275 09.04.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16091 516115274/ZV 516115274 09.04.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16092 516115276/ZV 516115276 09.04.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16093 516115277/ZV 516115277 62,69 € 09.04.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16094 2016020/ZV 2016020 240,00 € 10.04.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16095 20160304/ZV 20160304 250,00 € 05.04.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16096 7293406254/ZV 7293406254 509,75 € 15.04.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16097 516115278/ZV 516115278 249,46 € 09.04.2016 Podtatranská vodárenská 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16098 2334334103/ZV 2334334103 119,10 € 13.04.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16099 0092016/ZV 0092016 150,96 € 25.04.2016 KAREVEL 10686959 040 01 Košice Gerlachovská 23
FP 16100 1603087/ZV 1603087 1156,00 € 15.04.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16101 616075/ZV 616075 120,00 € 25.04.2016 MJM Group s.r.o. 45541558 086 04 Kružlov 85
FP 16102 216104002/ZV 216104002 355,82 € 29.04.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16103 7603567308/ZV 7603567308 19,44 € 25.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16104 7603552015/ZV 7603552015 31,44 € 25.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16105 7603562402/ZV 7603562402 40,09 € 25.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28

Faktúry za mesiac 03/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16044 7782753922/ZV 7782753922 14,00 € 05.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16045 1603060/ZV 1603060 24,00 € 09.03.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16046 1603063/ZV 1603063 41,26 € 09.03.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16047 0782753905/ZV 0782753905 60,56 € 05.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16048 10160018/ZV 10160018 65,00 € 03.03.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 01/2015
FP 16049 1602054/ZV 1602054 70,40 € 05.03.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16050 1603061/ZV 1603061 117,60 € 10.03.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16051 2016016/ZV 2016016 200,00 € 05.03.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16052 20160205/ZV 20160205 250,00 € 03.03.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16053 7293301719/ZV 2290067363 870,00 € 10.03.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16054 116104024/ZV 116104024 1050,91 € 05.03.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16055 1031600477/ZV 1031600477 1956,90 € 05.03.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16056 162703230/ZV 162703230 115,12 € 06.03.2016 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 16057 161230095/ZV 161230095 124,08 € 10.03.2016 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 16058 1602055/ZV 1602055 1132,00 € 15.03.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16059 03862016/ZV 03862016 154,56 € 20.03.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 86/2011
FP 16060 02592016/ZV 02592016 75,00 € 03.03.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 86/2011
FP 16061 116104028/ZV 116104028 1075,46 € 25.03.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16062 162003137/ZV 162003137 22,26 € 23.03.2016 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 16063 162020/ZV 162020 273,76 € 18.03.2016 Ján Šurina 35291214 010 01 Žilina J. Milca 31
FP 16064 162003254/ZV 162003254 58,80 € 31.03.2016 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 16065 22016/ZV 22016 6571,00 € 31.03.2016 Bane Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácií 31705405 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námestie 4
FP 16066 0116027008/ZV 0116027008 575,18 € 02.03.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23

Faktúry za mesiac 02/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16020 1601025/ZV 1601025 57,60 € 12.02.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 16021 161220008/ZV 161220008 350,40 € 03.02.2016 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 16022 1031600037/ZV 1031600037 1294,07 € 01.02.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 16023 2270001535/ZV 2270001535 3026,00 € 05.02.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 16024 0116017842/ZV 0116017842 604,50 € 05.02.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16025 116104011/ZV 116104011 1072,74 € 01.02.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16026 00722016/ZV 00722016 75,00 € 03.02.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 16027 10160004/ZV 10160004 65,00 € 01.02.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 Zmluva č. 1/2015
FP 16028 3781833335/ZV 3781833335 60,56 € 05.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16029 3781833373/ZV 3781833373 37,61 € 05.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16030 2781833350/ZV 2781833350 14,35 € 05.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16031 20160105/ZV 20160105 250,00 € 02.02.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 16032 2016011/ZV 2016011 200,00 € 10.02.2016 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 16033 2325741351/ZV 2325741351 123,20 € 15.02.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16034 162002145/ZV 162002145 20,10 € 12.02.2016 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 16035 2161103124/ZV 2161103124 14,28 € 18.02.2016 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 00178454 82108 Bratislava 2 Rastislavova 3 VP/04/04754/001
FP 16036 116104022/ZV 116104022 1067,28 € 28.02.2016 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 16037 160590/ZV 160590 678,00 € 26.02.2016 CENTROGLOB,s.r.o. 31653413 040 01 Košice Stará prešovská 10
FP 16038 2660100109/ZV 2401602103 72,00 € 29.02.2016 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 821 09 Bratislava 2 Mlynské nivy
FP 16039 7601627200/ZV 7601627200 38,42 € 25.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16040 20160069/ZV 20160069 25,00 € 28.02.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 31268650 040 01 Košice Hlavná 68
FP 16041 7601640024/ZV 7601640024 24,07 € 25.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16042 7601642043/ZV 7601642043 19,54 € 25.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16043 1601026/ZV 1601026 966,00 € 15.02.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11

Faktúry za mesiac 01/2016

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 16001 0116002120/ZV 29.03.16 0116002120 516,55 € 05.01.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 16002 10160001/ZV 29.03.16 10160001 200,00 € 15.01.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 16003 160031/ZV 29.03.16 160031 180,88 € 09.01.2016 OLHA TRADE s.r.o. 36208086 044 44 Kráľovce Kráľovce 167
FP 16004 116027/ZV 29.03.16 116027 360,00 € 20.01.2016 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
FP 16005 25510787/ZV 29.03.16 25510787 354,19 € 21.01.2016 Pyrokomplex, s.r.o. 36421901 029 01 Námestovo Štefánikova 264
FP 16006 0028548188/ZV 29.03.16 0028548188 151,19 € 17.01.2016 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 16007 16600287/ZV 29.03.16 16600287 150,00 € 22.01.2016 MEDIATEL spol. s.r.o. 35859415 821 08 Bratislava Miletičova 21
FP 16008 7160100028/ZV 29.03.16 7160100028 60,00 € 17.01.2016 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 010 11 Žilina Hodžova 11
FP 16009 6001650228/ZV 29.03.16 6001650228 59,76 € 21.01.2016 VÚB, a.s. 31320155 829 90 Bratislava 25 Mlynské Nivy 1
FP 16010 5570021144/ZV 29.03.16 5570021144 25,09 € 27.01.2016 Ives Organizácia pre informatiku 162957 041 18 Košice Čs.armády č.20
FP 16011 7600670613/ZV 29.03.16 7600670613 44,72 € 25.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16012 7600669285/ZV 29.03.16 7600669285 30,01 € 25.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16013 7600685079/ZV 29.03.16 7600685079 19,64 € 25.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 16014 516101430/ZV 516101430 22.01.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
vodné 516101429 22.01.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16016 516101431/ZV 30.03.16 516101431 13,06 € 22.01.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16017 516101432/ZV 30.03.16 516101432 78,36 € 22.01.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16018 516101433/ZV 516101433 254,69 € 22.01.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 16019 162701315/ZV 162701315 54,96 € 22.01.2016 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36

Faktúry za mesiac 12/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 15296 1543104708/ZP 1543104708 30,00 € 03.12.2015 PETIT PRESS, a.s. 35790253 040 01 Košice Letná 47
FP 15297 7292901750 1499,41 € 13.01.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15298 8780006247/ZP 8780006247 9,90 € 05.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15299 8780006223/ZP 8780006223 60,98 € 05.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15300 3780006266/ZP 3780006266 41,23 € 05.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15301 10150084/ZP 10150084 65,00 € 01.12.2015 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 15302 37153611/ZP 37153611 67,60 € 08.12.2015 INPROST spol.s.r.o. 31363091 81105 Bratislava Smrečianska 29
FP 15303 20502015/ZP 20502015 75,00 € 05.12.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 86/2011
FP 15304 20151102/ZP 20151102 222,20 € 02.12.2015 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5 86/2011
FP 15305 1031503343/ZP 1031503343 1312,89 € 12.12.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15306 201551/ZP 12.01.16 201551 1709,87 € 09.12.2015 HELIDENT s.r.o. 44910142 055 66 Smolník 1
FP 15307 1511338/ZP 1511338 1123,00 € 15.12.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15308 1512347/ZP 1512347 25,70 € 19.12.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15309 2015067/ZP 2015067 200,00 € 12.12.2015 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 15310 21542015/ZP 21542015 154,56 € 17.12.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 86/2011
FP 15311 2317154302/ZP 2317154302 120,95 € 30.12.2015 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 15312 20152130/ZP 20152130 92,15 € 09.12.2015 Regionálne vzdelávacie centrum 31268650 040 01 Košice Hlavná 68
FP 15313 26902015/ZP 26902015 46,00 € 17.12.2015 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 010 11 Žilina Hodžova 11
FP 15314 115104093/ZP 115104093 1225,48 € 31.12.2015 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 15315 2015131/ZP 2015131 1018,20 € 23.12.2015 JUDr. Ľubomír Ondov 35544082 052 01 Spišská Nová Ves Tatranská 3408
FP 15316 20151202/ZP 12.01.16 20151202 222,20 € 07.01.2016 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 15317 10150091/ZP 10150091 65,00 € 07.01.2016 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 15318 3780918897/ZP 3780918897 14,00 € 05.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15319 0780918876/ZP 0780918876 61,14 € 05.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15320 7511287623/ZP 7511287623 20,24 € 28.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15321 7511279325/ZP 7511279325 26,99 € 28.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15322 7511286821/ZP 7511286821 39,23 € 28.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15323 150100112/ZP 150100112 718,80 € 28.12.2015 Vitalcity 42405688 040 11 Košice Kremnická 54
P 15324 22562015/ZP 22562015 75,00 € 07.01.2016 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126
FP 15325 1031503724/ZP 1031503724 1330,32 € 07.01.2016 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 15326 17809128916/ZP 15.01.16 17809128916 39,46 € 05.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15327 7270221708/ZP 15.01.16 7270221708 968,04 € 15.01.2016 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15328 150006/ZP 16.01.16 150006 30,17 € 30.12.2015 Slavomíra Machová 30672597 055 66 Smolník 144
FP 15329 1512357/ZP 23.01.16 1512357 1069,00 € 15.01.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15330 1512359/ZP 23.01.16 1512359 24,00 € 14.01.2016 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11

Faktúry za mesiac 11/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 15262 7509375882/ZP 15.12.15 7509375882 19,34 € 01.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15263 7509365212/ZP 15.12.15 7509365212 24,60 € 01.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15264 7509378919/ZP 15.12.15 7509378919 38,34 € 01.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15265 2308612513/ZP 15.12.15 2308612513 120,89 € 02.11.2015 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 15266 1510296/ZP 15.12.15 1510296 22,40 € 05.11.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15267 10150077/ZP 15.12.15 10150077 65,00 € 03.11.2015 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 01/2015
FP 15268 2015002/ZP 15.12.15 2015002 222,20 € 05.11.2015 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 15269 2020150903/ZP 15.12.15 2020150903 728,94 € 05.11.2015 Ekover, s.r.o. 31691021 053 61 Spišské Vlachy SNP 34
FP 15270 1031503029/ZP 15.12.15 1031503029 1363,57 € 05.11.2015 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 15271 7485726026/ZP 15.12.15 7485726026 2571,00 € 03.11.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15272 4779097144/ZP 15.12.15 4779097144 19,87 € 05.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15273 1779097161/ZP 15.12.15 1779097161 37,61 € 05.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15274 7779097127/ZP 16.12.15 7779097127 67,67 € 05.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15275 18192015/ZP 16.12.15 18192015 75,00 € 06.11.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 Zmluva č. 86/2011
FP 15276 2015061/ZP 16.12.15 2015061 200,00 € 10.11.2015 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 15277 315104018/ZP 16.12.15 315104018 607,20 € 07.11.2015 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 15278 1150020/ZP 16.12.15 1150020 972,00 € 06.11.2015 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
FP 15279 115104077/ZP 16.12.15 115104077 1007,28 € 12.11.2015 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 15280 2290067363/ZP 16.12.15 2290067363 1094,10 € 15.11.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15281 3306096175/ZP 16.12.15 3306096175 0,11 € 10.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15282 99756923/ZP 16.12.15 99756923 33,00 € 11.11.2015 Poradca s.r.o. 36371271 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A
FP 15283 2312875126/ZP 16.12.15 2312875126 121,13 € 20.11.2015 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 15284 1510035/ZP 16.12.15 1510035 166,94 € 15.11.2015 IdentCode Donsulting s.r.o. 31427332 945 05 Komárno Biskupa Királya 7
FP 15285 115104079/ZP 16.12.15 115104079 1160,02 € 15.11.2015 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 15286 20151104/ZP 16.12.15 20151104 2997,00 € 12.11.2015 Ing.Miščík Radovan 40403734 080 01 Prešov Prostejovská 46
FP 15287 115460/ZP 16.12.15 115460 360,00 € 23.11.2015 GEMER KOVO s.r.o. 36733776 049 64 Sirk 317
FP 15288 2015418/ZP 16.12.15 2015418 80,76 € 15.11.2015 Adrina Lučanová 41748590 080 01 Prešov Sabinovská 55
FP 15289 2015240/ZP 16.12.15 2015240 324,34 € 20.11.2015 MOON - reklamné štúdio 14375451 053 42 Krompachy Štúrova 5
FP 15290 0115126506/ZP 16.12.15 0115126506 393,54 € 27.11.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 15291 0352015/ZP 16.12.15 0352015 42,82 € 25.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15292 1510297/ZP 16.12.15 1510297 1312,00 € 15.11.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15293 1031503343/ZP 16.12.15 1031503343 1299,68 € 27.11.2015 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 15294 7510328091/ZP 16.12.15 7510328091 35,46 € 25.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15295 7510331720/ZP 16.12.15 7510331720 23,69 € 25.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28

Faktúry za mesiac 10/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 15236 10150061/ZP 27.11.15 10150061 65 € 2.10.2015 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 15237 1500155/ZP 27.11.15 1500155 779,4 € 2.10.2015 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13 Uz.124/26/2014
FP 15238 8778108700/ZP 27.11.15 8778108700 37,61 € 7.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15239 15792015/ZP 27.11.15 15792015 75 € 7.10.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 15240 2015/ZP 27.11.15 2015 85 € 7.10.2015 TJ Lokomotíva Margecany 17149860 055 01 Margecany Olše 507
FP 15241 20150902/ZP 27.11.15 20150902 222,2 € 2.10.2015 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 15242 1031502643/ZP 27.11.15 1031502643 1381,81 € 5.10.2015 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 5201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 15243 515164458/ZP 27.11.15 515164458 16,98 € 7.10.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15244 515164456/ZP 27.11.15 515164456 7.10.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15245 515164457/ZP 27.11.15 515164457 7.10.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15246 515164459/ZP 27.11.15 515164459 67,92 € 7.10.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15247 515164460/ZP 27.11.15 515164460 180,24 € 7.10.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15248 0778108674/ZP 27.11.15 778108674 19,87 € 5.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15249 3778108657/ZP 27.11.15 3778108657 64,1 € 5.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15250 201500741/ZP 27.11.15 201500741 66,39 € 13.10.2015 Slovenská národná knižnica 36138517 036 01 Martin Nám. J. C. Hronského 1
FP 15251 1509263/ZP 27.11.15 1509263 86,4 € 8.10.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 5566 Smolník 11
FP 15252 152951/ZP 27.11.15 152951 103,25 € 7.10.2015 OLHA TRADE s.r.o. 36208086 044 44 Kráľovce Kráľovce 167
FP 15253 7293803763/ZP 27.11.15 7293803763 867,25 € 13.10.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 4291 Košice Mlynská 31
FP 15254 15041/ZP 27.11.15 15041 132 € 20.10.2015 RADOM 32367252 055 66 Smolník Banská
FP 15255 16662015/ZP 27.11.15 16662015 154,56 € 15.10.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 15256 2015055/ZP 27.11.15 2015055 200 € 15.10.2015 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 15257 15092671/ZP 27.11.15 15092671 275 € 24.10.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 5566 Smolník 11
FP 15258 150220439/ZP 27.11.15 150220439 474,1 € 22.10.2015 Bezpečné liehoviny, s.r.o 4687924 056 01 Gelnica Hlavná 222
FP 15259 1509265/ZP 27.11.15 1509265 1217 € 23.10.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 5566 Smolník 11
FP 15260 3109102015/ZP 27.11.15 3109102015 184,92 € 15.10.2015 Briz-Alexander Lozovský 10860061 033 01 Liptovský Hrádok Ceôomy 866
FP 15261 0115105165/ZP 27.11.15 115105165 1289,82 € 1.10.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23

Faktúry za mesiac 09/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 15212 10150049/ZP 10150049 65,00 € 02.09.2015 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 Zmluva č. 1/2015
FP 15213 9777161761/ZP 9777161761 38,05 € 05.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15214 13882015/ZP 13882015 75,00 € 02.09.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 15215 150125/ZP 150125 178,20 € 05.09.2015 Viktória-Hámor, s.r.o. 31698948 044 25 Medzev Šugovská dolina 10
FP 15216 1031502285/ZP 1031502285 2202,98 € 02.09.2015 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13 Zmluva o zbere
FP 15217 151290077/ZP 151290077 13,68 € 10.09.2015 LAVACOM 46979689 040 01 Košice Nižné Kapustníky 3
FP 15218 15096/ZP 15096 672,00 € 02.09.2015 Erik Haľko Excellent 43217541 040 01 Košice Malinova 5
FP 15219 7293401578/ZP 7293401578 907,14 € 09.09.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15220 6777161740/ZP 6777161740 19,94 € 05.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15221 1509246/ZP 1509246 51,30 € 10.09.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15222 8777161724/ZP 8777161724 64,10 € 05.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15223 20150802/ZP 20150802 222,20 € 05.09.2015 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5 Zmluva 1/2015
FP 15224 15101491/ZP 15101491 358,80 € 07.09.2015 CBS Foto, s.r.o. 47560347 974 01 Kynceľová Kynceľová 54
FP 15225 042015/ZP 042015 600,00 € 05.09.2015 Spoločnosť priateľov 31961568 040 22 Košice Fábryho 13
FP 15226 15101518/ZP 15101518 90,00 € 10.09.2015 CBS Foto, s.r.o. 47560347 974 01 Kynceľová Kynceľová 54
FP 15227 2015051/ZP 09.10.15 2015051 200,00 € 12.09.2015 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5 Zmluva o PP
FP 15228 15409162/ZP 15409162 105,60 € 16.09.2015 B2B PARTNER S.R.O. 44413467 811 06 Bratislava Šulekova 2
FP 15229 2304358493/ZP 2304358493 121,99 € 17.09.2015 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 15230 7508414830/ZP 7508414830 19,44 € 23.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15231 75084897/ZP 75084897 36,35 € 23.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15232 7508406629/ZP 7508406629 37,94 € 23.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15233 1508235/ZP 1508235 1185,00 € 30.09.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15234 1508234/ZP 1508234 64,00 € 09.09.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11

Faktúry za mesiac 08/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 15183 7507450204/ZP 7507450204 19,54 € 01.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15184 152707353/ZP 152707353 21,00 € 01.08.2015 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 15185 7506482921/ZP 7506482921 37,72 € 01.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15186 7506476600/ZP 7506476600 40,06 € 01.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15187 315104008/ZP 315104008 58,94 € 02.08.2015 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 15188 10150039/ZP 10150039 65,00 € 02.08.2015 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 Zmluva č. 1/2015
FP 15189 201563/ZP 201563 207,12 € 01.08.2015 DATO-BOZP-PO 40108872 05565 Smolnícka Huta Zmluva o dielo
FP 15190 90150293/ZP 90150293 580,00 € 01.08.2015 EUROBUS 36211079 042 04 Košice Staničné námestie 9
FP 15191 1031501994/ZP 1031501994 1469,68 € 01.08.2015 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13 Zmluva o zbere
FP 15192 2270001535/ZP 2270001535 2571,00 € 02.08.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15193 152007113/ZP 08.10.15 152007113 19,38 € 02.08.2015 IFOsoft v.o.s. 31666108 080 01 Prešov Sabinovská 36
FP 15194 7776210608/ZP 7776210608 20,45 € 05.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15195 1507199/ZP 1507199 38,40 € 06.08.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15196 2776210593/ZP 2776210593 64,69 € 05.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
ZP 15197 12022015/ZP 12022015 75,00 € 02.08.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 15198 20150702/ZP 20150702 222,20 € 06.08.2015 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5 Zmluva č. 1/2015
FP 15199 115104053/ZP 115104053 1124,56 € 03.08.2015 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 15200 915004212/ZP 08.10.15 915004212 47,71 € 08.08.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 821 09 Bratislava 2 Mlynské nivy
FP 15201 6776210630/ZP 6776210630 51,66 € 05.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15202 0028548188/ZP 0028548188 123,93 € 15.08.2015 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 15203 2015043/ZP 2015043 16.08.2015 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5 ZPP
FP 15204 7293504362/ZP 7293504362 500,20 € 15.08.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15205 1150015/ZP 1150015 540,00 € 15.08.2015 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
FP 15206 115104054/ZP 115104054 1089,10 € 12.08.2015 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 15207 1507202/ 1507202 1405,00 € 16.08.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15208 8101573667/ZP 8101573667 75,00 € 20.08.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 821 09 Bratislava 2 Mlynské nivy
FP 15209 7507450204/ZP 7507450204 19,54 € 25.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15210 7507441795/ZP 7507441795 27,88 € 23.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15211 7507440967/ZP 7507440967 38,74 € 23.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28

Faktúry za mesiac 07/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 15155 7504556195/ZP 7504556195 1314,94 € 01.07.2015 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 15156 7505519132/ZP 7505519132 24,43 € 01.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15157 7505510821/ZP 7505510821 29,16 € 01.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15158 7505513246/ZP 7505513246 38,44 € 01.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15159 10150030/ZP 10150030 65,00 € 01.07.2015 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36 01/2015
FP 15160 1510016/ZP 1510016 74,29 € 01.07.2015 IdentCode Donsulting s.r.o. 31427332 945 05 Komárno Biskupa Királya 7 01/2015
FP 15161 15020930/ZP 15020930 46,93 € 06.07.2015 LIVONEC s.r.o. 31730671 052 01 Spišská Nová Ves Markušovská cecsta 1
FP 15162 09792015/ZP 09792015 75,00 € 06.07.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 15163 2020150517/ZP 2020150517 573,26 € 06.07.2015 Ekover, s.r.o. 31691021 053 61 Spišské Vlachy SNP 34
FP 15164 0775257535/ZP 0775257535 20,24 € 02.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15165 2775257519/ZP 2775257519 64,10 € 05.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15166 10222015/ZP 10222015 154,56 € 09.07.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 15167 1543102785/ZP 1543102785 30,00 € 15.07.2015 PETIT PRESS, a.s. 35790253 040 01 Košice Letná 47
FP 15168 20150605/ZP 14.08.15 20150605 222,20 € 10.07.2015 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 15169 7292304223/ZP 7292304223 94,25 € 14.07.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15170 1150013/ZP 1150013 504,00 € 10.07.2015 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434
FP 15171 515142626/ZP 515142626 15.07.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15172 515142627/ZP 515142627 15.07.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15173 515142628/ZP 515142628 86,20 € 15.07.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15174 515142629/ZP 515142629 299,09 € 15.07.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15175 515143404/ZP 515143404 23,51 € 17.07.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15176 0775257559/ZP 0775257559 39,95 € 09.07.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15177 15061712/ZP 15061712 35,20 € 09.07.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15178 1506170/ZP 1506170 1437,00 € 10.07.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15179 0028548188/ZP 0028548188 121,37 € 20.07.2015 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 15180 20150037/ZP 20150037 398,00 € 21.07.2015 IVVI, spol. s r.o. 36594547 040 11 Košice Kováčska 57
FP 15181 2015039/ZP 2015039 200,00 € 15.07.2015 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 15182 0115081669/ZP 0115081669 1289,82 € 28.07.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23

Faktúry za mesiac 06/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 15131 10150024/ZP 10150024 65,00 € 01.06.2015 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 15132 1031501347/ZP 1031501347 1315,26 € 01.06.2015 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 15133 7504556195/ZP 7504556195 19,94 € 01.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15134 2020150413/ZP 2020150413 729,20 € 03.06.2015 Ekover, s.r.o. 31691021 053 61 Spišské Vlachy SNP 34
FP 15135 04150002/ZP 04150002 24,18 € 06.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15136 07842015/ZP 07842015 75,00 € 03.06.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 15137 315104004/ZP 315104004 90,00 € 08.06.2015 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16
FP 15138 20150503/ZP 20150503 222,20 € 02.06.2015 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 15139 0774307297/ZP 0774307297 45,59 € 06.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15140 115313/ZP 115313 360,00 € 08.06.2015 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
FP 15141 7774307252/ZP 7774307252 64,46 € 06.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15142 201509/ZP 201509 64,51 € 11.06.2015 Helena Petrášová 36996050 040 13 Košice Juhoslovanská 7
FP 15143 1505139/ZP 1505139 328,38 € 10.06.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15144 7292301060/ZP 7292301060 600,00 € 09.06.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15145 2015078/ZP 2015078 69,60 € 16.06.2015 Firma RoZa 30571430 977 01 Brezno Boženy Němcovej 10
FP 15146 0028548188/ZP 0028548188 122,61 € 18.06.2015 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 15147 2015032/ZP 2015032 200,00 € 11.06.2015 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 15148 1505137/ZP 1505137 1184,00 € 13.06.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15149 033565/ZP 033565 55,81 € 22.06.2015 METRO Cash § Carry Slovakia s.r.o. 35772841 900 28 Ivanka pri Dunaji Senecká cesta 1881
FP 15150 033566/ZP 033566 10,98 € 22.06.2015 METRO Cash § Carry Slovakia s.r.o. 35772841 900 28 Ivanka pri Dunaji Senecká cesta 1881
FP 15151 154838/ZP 154838 140,27 € 28.06.2015 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 010 09 Žilina Na stanicu 16
FP 15152 2015070/ZP 2015070 346,80 € 26.06.2015 AURORA DEA, s.r.o. 36569976 056 01 Gelnica Hlavná 89
FP 15153 15100904/ZP 15100904 358,80 € 03.06.2015 CBS Foto, s.r.o. 47560347 974 01 Kynceľová Kynceľová 54
FP 15154 15005136/ZP 15005136 153,60 € 22.06.2015 VERLAG DASHOFER 35730129 811 04 Žilina Železničiarska

Faktúry za mesiac 05/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 15104 0115057600/ZP 18.05.15 0115057600 1289,82 € 26.05.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 821 01 Bratislava Tomášikova 23
FP 15105 7503597302/ZP 22.06.15 7503597302 165,88 € 02.05.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15106 15208/ZP 22.06.15 15208 507,84 € 02.05.2015 Pyrokomplex, s.r.o. 36421901 029 01 Námestovo Štefánikova 264
FP 15107 115104047/ZP 22.06.15 115104047 1007,28 € 02.05.2015 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16 02/2015
FP 15108 115104046/ZP 22.06.15 115104046 1064,56 € 02.05.2015 Palivá a stavebniny, a.s. 36187224 04001 Košice Floriánska 16 02/2015
FP 15109 1031500943/ZP 22.06.15 1031500943 1287,14 € 02.05.2015 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 15110 06242015/ZP 22.06.15 06242015 75,00 € 02.05.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 ZOD č. 86/2011
FP 15111 012015/ZP 012015 1200,00 € 05.05.2015 Hubert Franko 48117501 055 66 Smolník 364
FP 15112 4773354584/ZP 22.06.15 4773354584 22,48 € 05.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15113 9773354565/ZP 9773354565 64,45 € 05.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15114 115046386/ZP 22.06.15 115046386 57,96 € 12.05.2015 Websupport, s.r.o. 36421928 841 04 Bratislava Staré grunty 12
FP 15115 10150021/ZP 10150021 65,00 € 05.05.2015 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 15116 20150403/ZP 20150403 222,20 € 05.05.2015 ZIKRA s.r.o. 47652721 040 01 Košice Hroncova 5
FP 15117 2015027/ZP 2015027 240,00 € 09.05.2015 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 15118 1150007/ZP 1150007 504,00 € 12.05.2015 Franko Štefan 32367902 055 66 Smolník Smolník 434 OB/2015011
FP 15119 2290067363/ZP 2290067363 1429,73 € 15.05.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15120 1504982/ZP 1504982 229,00 € 15.05.2015 Datacomp s.r.o. 36212466 040 11 Košice Moldavská cesta 32
FP 15121 1504107/ZP 22.06.15 1504107 1102,00 € 15.05.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15122 0028548188/ZP 0028548188 274,40 € 17.05.2015 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 15123 8773354614/ZP 8773354614 38,58 € 05.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15124 272015/ZP 272015 239,03 € 27.05.2015 Vavrinec Tomasch HENRIET 32704887 044 25 Medzev Miroslavská 21
FP 15125 7504542480/ZP 7504542480 40,25 € 25.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15126 7504528476/ZP 7504528476 -458,51 € 23.05.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15127 2015117/ZP 2015117 249,60 € 29.05.2015 MOON - reklamné štúdio 14375451 053 42 Krompachy Štúrova 5
FP 15128 10150023/ZP 10150023 200,00 € 27.05.2015 Ing. Jozef Tokarčík 46188622 055 66 Smolník 36
FP 15129 151572/ZP 151572 108,94 € 27.05.2015 OLHA TRADE s.r.o. 36208086 044 44 Kráľovce Kráľovce 167
FP 15130 5021507855/ZP 22.06.15 5021507855 84,00 € 28.05.2015 Poradca s.r.o. 36371271 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A

Faktúry za mesiac 04/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: Dodávateľ: IČO Dodávateľa: PSČ: Mesto: Ulica: Zmluva: Objednávka:
FP 15084 152436/ZP 152436 518,04 € 10.04.2015 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 010 09 Žilina Na stanicu 16
FP 15085 150900045/ZP 150900045 33,00 € 02.04.2015 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 15086 8772431693/ZP 8772431693 43,55 € 05.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15087 0772431653/ZP 0772431653 64,45 € 03.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15088 04182015/ZP 04182015 75,00 € 05.04.2015 EKOSERVIS SLOVENSKO, S.R.O. 31714030 059 91 Veľký Slavkov Stredná 126 86/2011
FP 15089 201525/ZP 201525 207,12 € 05.04.2015 DATO-BOZP-PO 40108872 05565 Smolnícka Huta
FP 15090 1031500754/ZP 1031500754 1911,36 € 06.04.2015 Brantner Nova, s.r.o. 31659641 05201 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 15091 1500063/ZP 1500063 779,40 € 05.04.2015 SEZO - SPIŠ 35560428 052 01 Spišská Nová Ves Sadová 13
FP 15092 1503077/ZP 1503077 1282,00 € 12.04.2015 Lesy Smolník, s.r.o. 36696510 05566 Smolník 11
FP 15093 2290067363/ZP 17.04.15 2290067363 1290,00 € 15.04.2015 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 04291 Košice Mlynská 31
FP 15094 115238/ZP 115238 360,00 € 13.04.2015 GemerAudit, spol. s.r.o. 31681301 048 01 Rožňava Šafárikova 65
FP 15095 2772431668/ZP 2772431668 20,58 € 10.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15096 2283214162/ZP 2283214162 8,48 € 16.04.2015 ORANGE Slovensko,a.s. 35697270 821 09 Bratislava Prievozská 6/A
FP 15097 515115616/ZP 515115616 70,52 € 17.04.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968 058 89 Poprad Hraničná 662/17
FP 15098 2015015/ZP 17.04.15 2015015 200,00 € 15.04.2015 JUDr. Roman Škerlík - advokát 42109264 052 01 Spišská Nová Ves Štefánikovo námetie 5
FP 15099 04150002/ZP 17.04.15 04150002 149700,00 € 17.04.2015 SAF montech, s.r.o. 45993335 08243 Sedlice pri Prešove Sedlice 33 Zmluva 29.01.2015
FP 15100 15208/ZP 21.04.2015 15208 178,20 € 22.04.2015 Viktória-Hámor, s.r.o. 31698948 044 25 Medzev Šugovská dolina 10
FP 15101 7503564945/ZP 7503564945 581,44 € 23.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15102 7503597302/ZP 7503597302 19,54 € 23.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28
FP 15103 7503578826/ZP 11.05.15 7503578826 35,32 € 24.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 817 62 Bratislava Bajkalská 28

Faktúry za mesiac 03/2015

Adresa dodávateľa * Ak existujú
Interné ID Faktúry: Popis fakturovaného plnenia: SUMA s DPH: Prijatá: